Texty písní Leaves' Eyes Vinland Saga Misseri

Misseri

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Morning awakes
Night is drifting away
Winter’s approaching
Time to go or stay
I see migrants travelling
To a far-away world
Reflected in black waters and you

Turn green meadows into grey
Can you feel the winter waiting?
Ice-cold rivers turn to blue
Can you see the jewel shining?

Fire burning in my eyes
It warms my hands when I’m alone
There’s no one here to hold me tight
Rain patters against my window
Or is he knocking at the door?
Memories are growing stronger and you

Golden leaves under my shoes
Gathering birds in the sky
May I go with them
Let me fly to you
Let me fly to you
And be safe
Ráno se probouzí
Noc odplouvá pryč
Zima se blíží
Čas jít či zůstat
Vidím tuláky cestovat
Do vzdáleného světa
Odráženého v černých vodách a ty

Měníš zelené pole v šedé
Cítíš, jak zima čeká?
Ledově chladné řeky barví se v modrou
Cítíš zář klenotu?

Oheň hoří v mých očích
Ohřívá mé ruce, když jsem sám
Není nikdo, kdo by mě obejmul
Déšť ťuká na mé okno
Nebo snad klepe na mé dveře?
Vzpomínky rostou rychleji a ty

Zlaté listí pod mýma nohama
Shromažďující se ptáci na obloze
Mám s nimi jít
Nech mě odletět za tebou
Nech mě odletět za tebou
A být v bezpečí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy