Texty písní Leaves' Eyes Vinland Saga New Found Land

New Found Land

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You, fall, love

Beyond the boundaries of the known world
Where are the mountains and where are the fjords
Hundreds of miles off the course we are lost
Clear skies return as we witness the shore

We sail the sea
We fight the storm
One hundred men caught by endless passion
Adenture Norse Men
A hunting eye
One hundred men on a holy mission

My arms are tired and my feet are cold
Hoping for shelter and hungry for food
My eyes see fire, a gift from the gods
What will we find at the end of the world

We sail the sea
We fight the storm
One hundred men caught by endless passion
Adventure Norse Men
A hunting eye
One hundred men on a holy mission

We have found new land

We set sail for Greenland
As we crossed the oceans
Awaiting the Midgard serpent
We finally found a new world

We sail the sea
We fight the storm
One hundred men caught by endless passion
Adventure Norse Men
A hunting eye
One hundred men on a holy mission

We have found new land
I see new found land
Ty, padáš, lásko

Za hranicemi známého světa
Kde jsou hory a kde jsou fjordy
Stovky mil od toku jsme ztraceni
Jasné oblohy vrací se, když svědčíme břehů

Plavíme se po moři
Bojujeme proti bouři
Stovka mužů lapena v nekonečné vášni
Dobrodružství Norských mužů
Lov očí
Stovka mužů na svaté misi

Mé ruce jsou znaveny a mé nohy studené
Doufám že najdem úkryt a hladovím po jídle
Mé oči zapalují oheň, dar od bohů
Co najdeme na konci světa

Plavíme se po moři
Bojujeme proti bouři
Stovka mužů lapena v nekonečné vášni
Dobrodružství Norských mužů
Lov očí
Stovka mužů na svaté misi

Našli jsme novou zemi

Plavíme se k Zelené zemi
Když křižujeme oceány
Čekáme na Midgarda pokušitele
Konečně nacházíme nový svět

Plavíme se po moři
Bojujeme proti bouři
Stovka mužů lapena v nekonečné vášni
Dobrodružství Norských mužů
Lov očí
Stovka mužů na svaté misi

Našli jsme novou zemi
Vidím nově nalezenou zemi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy