Texty písní Lidové písně Vánoční koledy Česká mše Vánoční - Gloria

Česká mše Vánoční - Gloria

Skrýt překlad písně ›

Andante)
Sláva budiž Bohu velikému,
pokoj lidu všemu pokornému,
neb se narodil Spasitel,
všeho světa Vykupitel.

(Allegretto)
Vstaňte rychle, pastýřové, srdce věrného,
zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého,
pojďte k Betlému,
městu svatému,
uvidíte tam světlo nebeské,
Syna Božího v podobe lidské.
To vám zde zvěstujem,
nad tím se radujem..
Vstaňte rychle, bežte k Betlému,
k Ježíšku dnes narozenému!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy