Texty písní Liv Kristine Skintight Wonders To My Parens

Wonders To My Parens

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I learned to love
I learned to give
When I was little and all around me seemed to live

I learned to swim in the sea
To run across endless fields
Time and space was so unreal

You showed me a wonder in everything
You were the calming voice that spoke the truth
And I knew the day would turn to night
Everytime you dimmed the light
And the moon dimmed my mind

Oh I was so proud of my new red-velvet gown

I learned to sing, then I talked
I sang all day all those songs
I loved to fly on Sunday's clouds

You picked me up after school
Because the boys were so rude
Until the day I hit back too

Oh how I cried that day
A pearl was hiding in my ear
Remember I was scared
Black panthers underneath my bed

You showed me the wonders of every spring
You were the calming voice that talked so wise
And I knew the day was close at hand
Everytime you dimmed the light
And the moon dimmed my mind
Oh then the day would turn to night
Naučila jsem se milovat
Naučila jsme se dávat
Když jsem byla malá a všechno kolem mě žilo

Naučila jsem se plavat v moři
Běžet přes nekonečné louky
Čas a prostor se zdáli neskutečně

Ukázal jsi mi zázrak ve všem
Měls ten uklidňující hlas, co říkal pravdu
Věděla jsem, že se den změní v noc
Pokaždé když jsi ztlumil světlo
A měsíc zaclonil mou mysl

Byla jsem tak pyšná ve svých rudých sametových šatech

Naučila jsem se zpívat, pak mluvit
Zpívala jsem celý den všechny ty písně
Milovala jsem létaní v nedělních oblacích

Vyzvedl jsi mě po škole
Protože chlapci byli tak ošklivý
Dokud jsem nedokázala ránu odrazit

Jak jsem brečela ten den
Perla ukrytá v mém uchu
Pamatuju jak jsem byla vyděšená
Černí panteři pod mou podstelí

Ukazal jsi mi zázraky každé jaro
Měl jsi uklidňující hlas, který mluvil tak moudře
A já věděla, že se blíží den
Pokaždé když jsi ztlumil světlo
A měsíc zaclonil mou mysl
Pak se den měl proměnit v noc
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy