Texty písní Lonestar From There To Here I Am Already There

I Am Already There

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He called her on the road
From a lonely cold hotel room
Just to hear her say I love you one more time
And when he heard the sound
Of the kids laughing in the background
He had to wipe away a tear from his eye
A little voice came on the phone
And said "Daddy when you coming home"
He said the first thing that came to his mind

I'm already there
Take a look around
I'm the sunshine in your hair
I'm the shadow on the ground
I'm the whisper in the wind
I'm your imaginary friend
And I know I'm in your prayers
Oh I'm already there

She got back on the phone
Said I really miss you darling
Don't worry about the kids they'll be alright
Wish I was in your arms
Lying right there beside you
But I know that I'll be in your dreams tonight
And I'll gently kiss your lips
Touch you with my fingertips
So turn out the light and close your eyes

I'm already there
Don't make a sound
I'm the beat in your heart
I'm the moonlight shining down
I'm the whisper in the wind
And I'll be there until the end
Can you feel the love that we share
Oh I'm already there

We may be a thousand miles apart
But I'll be with you wherever you are

I'm already there
Take a look around
I'm the sunshine in your hair
I'm the shadow on the ground
I'm the whisper in the wind
And I'll be there until the end
Can you feel the love that we share
Oh I'm already there
Oh I'm already there
Volal jí z cesty
Z opuštěného studeného hotelového pokoje
Jen aby slyšel, jak říká miluji tě ještě jednou
A když slyšel zvuk
Dětí smějících se na hřišti
Musel si otřít slzu z oka
Slabý hlásek se ozval z telefonu
A řekl: Tatínku, kdy se vrátíš domu?
Řekl první věc, která ho napadla

Už tam jsem
Podívej se okolo
Jsem sluneční svit ve tvých vlasech
Jsem stín na zemi
Jsem šeptání ve větru
Jsem tvůj imaginární přítel
A já vím, že jsem v tvých motlitbách
Oh, už tam jsem

Vrátila se k telefonu
Řekla moc ni chybíš zlato
Neboj se o děti, budou v pořádku
Přálá bych si být v tvém náručí
Ležel tady vedle tebe
Ale já vím, že dnes v noci budu ve tvých snech
A budu nežně líbat tvé rty
Dotýkat se tě svými prsty
Tak zhasni a zavři oči

Už tam jsem
Nic neříkej
Jsem tlukot tvého srdce
Jsem měsíční svit
Jsem šeptání ve větru
a budu tam navždy
Cítíš lásku kterou sdílíme
Oh, už tam jsem

Můžeme být vzdáleni tisíce mil
Ale já se tebou budu kdekoli

Už tam jsem
Podívej se okolo
Jsem sluneční svit ve tvých vlasech
Jsem stín na zemi
Jsem šeptání ve větru
Jsem tvůj imaginární přítel
A já vím, že jsem v tvých motlitbách
Oh, už tam jsem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy