Texty písní Lou Reed Berlin Caroline Says, Pt. 2

Caroline Says, Pt. 2

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Caroline says
As she gets up off the floor
"Why is it that you beat me ?"
"It isn't any fun"
Caroline says
As she makes up her eye
"You ought to learn more about yourself"
"Think more than just I"
But she's not afraid to die
All her friends call her: "Alaska"
When she takes speed, they laugh and ask her
"What is in her mind ?"
"What is in her mind ?"
Caroline says
As she gets up from the floor
"You can hit me all you want to"
"But I don't love you anymore"
Caroline says
While biting her lip
"Life is meant to be more than this"
"And this is a bum trip"
But she's not afraid to die
All her friends call her: "Alaska"
When she takes speed, they laugh and ask her
"What is in her mind ?"
"What is in her mind ?"
She put her fist through the window pane
It was such a funny feeling
It's so cold in Alaska
it's so cold in Alaska
It's so cold in Alaska
Caroline povídá
Když vstává z podlahy
"Proč jsi mě uhodil ?"
"To není legrace"
Caroline povídá
Když si maluje oko
"Měl by ses naučit víc o sobě"
"Myslet víc než zrovna já"
Ale ona se nebojí umřít
Všichni její přátelé ji říkají: "Aljaško"
Když bere speed, smějí se a ptají se jí
"Na co zrovna myslí ?"
"Na co zrovna myslí ?"
Caroline povídá
Když vstává z podlahy
"Můžeš mě mlátit jak chceš"
"Ale nemiluji tě tak jak tak"
Caroline povídá
Zatímco si kouše ret
"Život byl o něčem jiném než o tomhle"
"A tohle je mizerný výlet"
Ale ona se nebojí zemřít
Všichni její přátelé ji říkají: "Aljaško"
Když bere speed, smějí se a ptají se jí
"Na co právě myslí ?"
"Na co právě myslí ?"
Ona proráží pěstí okenní tabuli
Byl to takový zvláštní pocit
Je tak chladno na Aljašce
Je tak chladno na Aljašce
Je tak chladno na Aljašce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy