Texty písní Lou Reed Berlin Men Of Good Fortune

Men Of Good Fortune

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Men of good fortune
Often cause empires to fall
While men of poor beginnings
Often can't do anything at all
The rich son waits for his father to die
The poor just drink and cry
And me, I just don't care at all
Men of good fortune
Very often can't do a thing
While men of poor beginnings
Often can do anything
At heart they try to act like a man
Handle things the best way they can
They have no rich, daddy to fall back on
Men of good fortune
Often cause empires to fall
While men of poor beginnings
Often can't do anything at all
It takes money to make money they say
Look at the Fords, but didn't they start that way
Anyway, it makes no difference to me
Men of good fortune
Often wish that they could die
While men of poor beginnings
Want what they have and to get it they'll die
All those great things that live has to give
They wanna have money and live
But me, I just don't care at all
Men of good fortune, men of poor beginnings
Men of good fortune, men of poor beginnings...
Muži velké štěstěny
Často mohou za pád říší
Zatímco muži bídných začátků
Často nemohou udělat vůbec nic
Bohatý syn čeká až jeho otec umře
Ten chudák jen pije a pláče
A mě, mě to vůbec nezajímá
Muži velké štěstěny
Velmi často neumí udělat nic
Zatímco muži bídných začátků
Často něco dělají
V srdci se snaží být jako člověk
Zacházejí s věcmi jak nejlépe dovedou
Nemají žádné bohatství, táta ustupuje
Muži velké štěstěny
Často mohou za pád říší
Zatímco muži bídných začátků
Často nemohou udělat vůbec nic
Něco to stojí si něco vydělat, říkají
Pohleďte na ty Fordy, ale nezačínali oni takhle ?
Každopádně, já v tom nevidím rozdíl
Muži velké štěstěny
Často si přejí, aby mohli umřít
Zatímco muži bídných začátků
Chtějí to, co oni mají a dostat to, až umřou
Všechny tyto skvělé věci, které život musí dát
Chtějí mít peníze a žít
Ale mě, mě to zrovna vůbec nezajímá
Muži velké štěstěny, muži bídných začátků
Muži velké štěstěny, muži bídných začátků
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy