Texty písní Lou Reed New York Strawman

Strawman

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We who have so much to you who have so little
To you who don't have anything at all
We who have so much more than any one man does need
And you who don't have anything at all, ah

Does anybody need another million dollar movie?
Does anybody need another million dollar star?
Does anybody need to be told over and over
Spitting in the wind comes back at you twice as hard?

Strawman, going straight to the devil
Strawman, going straight to hell
Strawman, going straight to the devil

Strawman
Strawman
Strawman
Strawman, yes

Does anyone really need a billion dollar rocket?
Does anyone need a $60,000 car?
Does anyone need another president?
Or the sins of Swaggart parts 6, 7, 8 and 9? Ah

Does anyone need yet another politician
Caught with his pants down and money sticking in his hole?
Does anyone need another racist preacher?
Spittin' in the wind can only do you harm, ooohhh

Strawman, going straight to the devil
Strawman, going straight to hell
Strawman, going straight to the devil

Strawman
Strawman
Strawman
Strawman, yes

Does anyone need another faulty shuttle
Blasting off to the moon, Venus or Mars?
Does anybody need another self-righteous rock singer
Whose nose he says has led him straight to God?

Does anyone need yet another blank skyscraper?
If you're like me I'm sure a minor miracle will do
A flaming sword or maybe a gold ark floating up the Hudson
When you spit in the wind it comes right back at you

Strawman, going straight to the devil
Strawman, going straight to hell
Strawman, going straight to the devil

Strawman
Strawman
Strawman
Strawman
My, co máme tolik pro vás, kteří máte tak málo
Pro vás, kteří nemáte vůbec nic
My, co máme tolik, víc než kterýkoliv člověk potřebuje
A vy, kteří nemáte vůbec nic, ah

Potřebuje někdo další milionový film?
Potřebuje někdo další milionovou hvězdu?
Potřebuje někdo, aby bylo řečeno stále dokola
Že plivání ve větru se vrátí na tebe dvakrát tolik?

Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu
Nastrčený člověk, míří přímo do pekla
Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu

Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk, ano

Opravdu někdo potřebuje bilionovou raketu?
Potřebuje někdo auto za 60 000$?
Potřebuje někdo dalšího prezidenta?
Nebo Swaggartovy hříchy, části 6, 7, 8 a 9? Ah

Potřebuje někdo ještě dalšího politika
Chyceného se spodkami dole a penězmi drženými ve svém doupěti?
Potřebuje někdo dalšího rasistického kazatele ?
Plivání ve větru ti může jenom uškodit, ooohhh

Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu
Nastrčený člověk, míří přímo do pekla
Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu

Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk, ano

Potřebuje někdo další vadný raketoplán
Vystřelený na měsíc, Venuši či Mars?
Potřebuje někdo dalšího samolibého rockového zpěváka
Jehož nos říká, že ho dovedl přímo k Bohu?

Potřebuje někdo ještě další prázdný mrakodrap?
Pokud jsi jako já, jsem si jist, že se stane menší zázrak
Žhavý meč nebo možná zlatá archa pluje Hudsonem
Když pliveš ve větru, vrací se to rovnou na tebe

Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu
Nastrčený člověk, míří přímo do pekla
Nastrčený člověk, míří přímo k ďáblu

Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Nastrčený člověk
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy