Texty písní Lou Reed Set The Twilight Reeling Finish Line

Finish Line

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wind blows snow outside my windows
Crowd below runs wild in the streets
Two rented brothers race down two separate alleys
Heading for the finish line
Down in the train yard out by the stockyard
Butchers with aprons hack meat in the snow
Blood has the brothers pulsing with envy
Heading for the finish line
Two rented brothers, their faces keep changing
Just like these feelings I have for you
And nothing's forever, not even five minutes
When you're headed for the finish line
Down in the depot out by the meat rack
Down by the tunnels surrounding the jail
Prisoners are marching in squares and in circles
They're heading for the finish line
They're lining up for Noah's Ark
They're stabbing each other in the dark
Saluting a flag made of some rich guy's socks
Heading for the finish line
Close to the line the ice is cracking
Two rented feelings sitting in the stands
Two mothers, two fathers and both of them are paid for
All of a sudden it comes back to me
Just up ahead is the finish line
Two rented referees and two checkered rags
Out of the corner of my eye comes a dark horse with black wings
Headed for the finish line
I'm five years old, the room is fuzzy
I think there's also a very young girl
It's hard to remember what happened exactly
As I'm staring at the finish line
First came fire then came light
Then came feeling then came sight
Vítr ven fouká sníh z mých oken
Dav v ulicích divoce běží
Dva pronajatí bratři dole závodí dvěmi oddělenými alejemi
Míří k cílové čáře
Řezníci se zástěrami ve sněhu rozsekávají maso
Krev pulsuje bratry se závistí
Míříc k cílové čáře
Dva pronajatí bratři, jejich tváře se pořád mění
Právě jako tyto pocity, které mám kvůli tobě
A nic netrvá věčně, ani ne pět minut
Když jsi měl namířeno k cílové čáře
Dolů v depu u regálů na maso
Dole u tunelů obklopujících věznici
Vězni pochodují ve čtvercích a kruzích
Míří k cílové čáře
Seřazují se dle Noahovy archy
Jeden druhého ve tmě píchají
Salutují k vlajce, vyrobené z ponožek jednoho zbohatlíka
Mířícího k cílové čáře
Těsně u čáry led praská
Dva pronajaté pocity sedí na sedadlech
Dvě matky, dva otcové a oba dva platí za
Všechno neočekávané, co se vrátilo ke mně
Zrovna před námi je ta cílová čára
Dva pronajatí rozhodčí a dva kostkované hadry
Z rohu mého oka temný kůň přilétá se svými černými křídly
Zamířil k cílové čáře
Je mi pět let, pokoj je rozmazaný
Myslím, že je tam i velmi mladá dívka
Je těžké vzpomenout si, co se přesně stalo
Když zírám na cílovou čáru
Nejdřív přišel oheň, pak přišlo světlo
Potom přišel pocit, pak přišel pohled
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy