Texty písní M.I.A Kala Mango Pickle Down River

Mango Pickle Down River

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When it's really hot, we go to the river and swim.
When we go fishing we catchin' the brim.
When the river's high we jump off the bridge,
when we get home we play some didge. x2

First of all I wanna say, I don't really know why you act that way.
My name is Maya, and people always say I act kinda strange like a doobaway.
I like fish and mango pickle, when I climb trees them feet them tickle. I'm broke this month, I didn't pay rent.
I had to jump town and the money's all spent. I had to jump town and the money's all spent.

Rode the BMX when we walked through the bush.
The boys fight to ride it, but I just let them push.
Keith stole an egg from a little kookoo, kept it safe in his mouth while he danced the juku juku.
There's only one river that got fish left.
One day you'll have to be a really good chef.
And I don't mean us in the bush makin meth.
Boys if you catch meth you catch your death.
When I said that Keith sneezed and had a chick.
Broke the little leg in his mouth in little bits.
Když je opravdu horko, jdeme k řece a plavat.
Když jsme se jít na ryby jsme catchin 'lemu.
Když se řeka vysokou skáčeme z mostu,
až se vrátíme domů jsme hrát nějaký didge. x2

V první řadě chci říct, že jsem opravdu nevím, proč jste jednat tímto způsobem.
Mé jméno je Maya a lidé vždycky říct, že jsem jednat trochu podivné, jako doobaway.
Mám rád ryby a mango nálevu, když jsem se vyšplhat se na stromy jim nohy jim lechtat. Já jsem rozbil v tomto měsíci, jsem nezaplatila nájem.
Musel jsem skočit města a peněz to všechno strávil. Musel jsem skočit města a peněz to všechno strávil.

Jel BMX, když jsme procházeli Bush.
Chlapci boj jízdu na něm, ale já prostě nechat tlačit.
Keith kradl vejce z trochu kookoo, uchovávány v bezpečí v jeho ústech, zatímco tančil juku juku.
Je tu jen jedna řeka, která má ryby vlevo.
Jednoho dne budete muset být opravdu dobrý kuchař.
A nemyslím nás v Bush Makin pervitinem.
Chlapci, pokud jste chytit pervitinem vás chytit vaše smrt.
Když jsem řekl, že Keith kýchl a měl holku.
Zlomil nohu trochu v jeho ústech v malé kousky.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy