Texty písní Machinae Supremacy A View from the End of the World Remnant March of the Undead IV

Remnant March of the Undead IV

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the eye of the storm
Our brief refuge ‘til dawn
Just close your eyes until it’s over

All the faithful ones
pray for a benevolent god
All the faithful ones pray for

God, is this who you are? Your ‘will be done’?
then you have gone too far
Tell me, the sun remains only so you’ll see the pain
that you have caused?

There is blood everywhere
In this godforsaken place
Dead walk the streets of our cities

Each day that was one more tomorrow, is a gift
For those who fall will meet their fate
Run for your life no time for sorrow of regret,
For those who die all walk again
V oku bouře
Naše zběžná útočiště do svítání
Prostě zavři oči dokud to neskončí

Všichni věrní
modlete se za laskavého boha
Všichni věrní se modlí

Bože, tohle jsi ty? Tvé "bude hotovo"?
pak jsi zašel příliš daleko
Pověz mi, slunce zůstane, takže uvidíš bolest
kterou jsi způsobil?

Všude je krev
Na tomhle bohapustém místě
Smrt kráčí v ulicích našich měst

Každý den byl ještě jeden zítřek, je to dar
Pro ty kteří padli, potkají svůj osud
Utíkej jako o život, není čas na smutek a žal,
Pro ty kteří zemřeli, ale znovu kráčí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy