Texty písní Machine Head Hellalive None But My Own

None But My Own

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am only nothing, I am only this
I am just a man with these two fists
You have asked forgiveness
You have asked respect
Only something that you did forget

All you gave you had planned to take
Beat upon me but I won't break
Stripping everything from me? No!

Will to me your anger, will to me your rage
Will to me your lies, your sufferings
Not a man of virtue, not even a man
Will not take the hate dealt from your hands

Years of pain I will take and hone
Manifest with your broken bones
My heart bleeds for none but my own
My own

Burn
Burn

I am only nothing, I am only this
I am just a man with these two fists
Not a man of virtue, not even a man
Will not take the hate dealt from your hands

Years of pain I will take and hone
Manifest with your broken bones
My heart bleeds for none but my own
My own

Burn
Burn

My heart bleeds for none but my own...
Jsem nic, a jsem pouze to
Jsem jen člověk s těmito dvěma pěstmi
Žádal jsi o odpuštění
Žádal jsi o respekt
Jen něco co jsi zapomněl

Vše co jsi dal jsi plánoval vzít
Zmlátil jsi mě ale já se nezlomím
Sloupneš ze mě všechno? Ne!

Odkázal jsi mi tvůj hněv, tvůj vztek
Odkázal jsi mi tvé lži, své trápení
Nejsi muž cti, nejsi ani muž
Nevezmu si nenávist z tvých rukou

Roky bolesti si vezmu a naostřím
Manifest s tvými zlomenými kostmi
Mé srdce krvácí jen pro mě a ne pro jiné
Jen pro mě

Shoř
Shoř

Odkázal jsi mi tvůj hněv, tvůj vztek
Odkázal jsi mi tvé lži, své trápení
Nejsi muž cti, nejsi ani muž
Nevezmu si nenávist z tvých rukou

Roky bolesti si vezmu a naostřím
Manifest s tvými zlomenými kostmi
Mé srdce krvácí jen pro mě a ne pro jiné
Jen pro mě

Shoř
Shoř

Mé srdce krvácí jen pro mě a ne pro jiné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy