Texty písní Machine Head The Blackening Beautiful Mourning

Beautiful Mourning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Fuck you all!

My redemption is knowing
This will be over
My aggression, I fear I’ve lost control

Who is this man I stare?
Mirror reflects a stranger
Fist shatters the despair
Awake the pain to anger

[Chorus:]
How do I close thine eyes of murder?
How do I close thine eyes of murder?
Staring into me?

My obsession is dying, sinking me deeper
My depression, this world has disavowed

Razor at wrist I seethe
The flesh is peeled apart now
Gone is my faded dream
Failure, I welcome in thou

[Chorus]

This lifetime in sorrow,
God let the angels die
This is our last goodbye,
In love and death we cry
Our last goodbye

[Solo: Flynn]

No, no, no, no

Spit in the face of loss
Coward, my own self-hatred
No more I bear this cross
Struggle, and rise from the dead

This lifetime in sorrow,
God let the angels die
This is our last goodbye,
In love and death we cry
Our last goodbye
Seru na všechny!!!!!!

Má náprava se zpomaluje
Tohle bude konec
Moje agrese – bojím se, že jsem ztratil kontrolu.

Kdo je člověk co vidím?
Zrcadlo ukazuje cizince
Pěst ničí beznaděj
Burcuje bolest k zuřivosti

[Chorus:]
Jak zavřu tvé vražedné oči?
Jak zavřu tvé vražedné oči?
Zíráš do mě?

Má posedlost umírá, potápí mě hlouběji
Má deprese, tenhle svět se distancoval

Břitvou po zápěstí přejíždím
Maso je teď odškrábnuto
Je pryč můj zašlý sen
Nezdare, já vítám tě

[Chorus]

Celý život ve smutku,
Bůh nechal anděly zemřít
Tohle je naše sbohem,
V lásce a smrti pláčeme
Naše sbohem

[Solo: Flynn]

Ne, ne, ne, ne

Plivnout do tváře porážce
Zbabělec, má vlastní sebenenávist
Už nenesu tenhle kříž
Probíjet se a vstávat z mrtvých

Celý život ve smutku,
Bůh nechal anděly zemřít
Tohle je naše sbohem,
V lásce a smrti pláčeme
Naše sbohem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy