Texty písní Machine Head The Blackening Clenching The Fists Of Dissent

Clenching The Fists Of Dissent

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you hear revolution's call?
It's time to fight our own denial
Warmongers keep us locked in fear
Invoke the past, a moment of tears

An ugly truth
Put forth by our youth
Under the threat of patriotic brute, so

Use your rage
It is a weapon
We must now engage

Let trumpets sound our call
Or by their lives we will fall

Gnash down our teeth in hate and sing

Sing revolution’s song
Whey they say die
Die for America

War!

They sing that freedom isn’t free
It’s paid with the lives
of sons and families
Cause blood is their new currency
And oil pumps the heart of money

So fight as one
Without a fucking gun
Words are the bullets to this revolution

Use your pain
The battlegrounds, the streets are ablaze

Excess will pave their path
The winds of change, our bloodbath

Gnash down our teeth in hate and sing

Sing revolution’s song
When they say die
Die for America

Power and prejudice
Actions they use to pit against
Terror, insurgency
Words used to scare conformity
It’s propaganda, it’s their hypocrisy

Free to choose our own slavery

All suffer humanity
[ Lyrics found on http://www.metrolyrics.com ]

Fight

Fight – for all that you have
Scream – choking with foot open throat
Blind – star spangled eyes
Death – no more the truth you will hide
No, more

So how do they sleep?
While our mothers weep
They’re selling our souls
And our blood for oil

Our generation
Can be the fucking one
That overcomes the greed
of corrupt nations

Have no shame
You’re not alone in thinking
this is fucking insane

Rise up and take your stand
And curl the fingers of your hand

And I don’t know what to do
Cause I don’t have the answers
But with every ounce of strength
I’ll vow to fight the cancer

Didn’t say I want to lead
I just might let you down
Didn’t say believe in me
Just hold this common ground

I’m just as lost as you
And probably more confused
So fucking far from perfect
My mind wrecked from abuse

There’s something fucking wrong
When war takes sons and daughters
Our lambs misled to slaughter

War!
Clenching the fist of dissent
Lies!
Clenching the fist of dissent
Fear!
Clenching the fist of dissent
Change!
Clenching the fist of dissent
Changed
Clenching to hope
Slyšíš volání revoluce?
Nastal čas bojovat s vlastním sebezapřením
Váleční štváči nás drží v šachu strachem
Připomínají minulost, chvíle v slzách

Hnusná pravda
Postav se dopředu za naše mládí
Pod výhružkou vlasteneckého hovada, tak

Použij svůj hněv
Je to zbraň
Musíme obsadit

Nechte trumpety znít naše volání
Nebo padneme za jejich životy

Skřípej zuby v nenávisti a zpívej

Zpívej píseň revoluce
Proč říkají zemři
Zemři pro Ameriku

Válka!

Zpívají že svoboda není bezplatná
Je zaplacená životy
synů a rodin
Protože krev je jejich nová měna
A ropa pohání srdce peněz

Tak bojuj jako člověk
Bez zasrané zbraně
Slova jsou kulky téhle revoluce

Použij svou bolest
Bitevní pole, ulice v plamenech

Nadbytek bude dláždit jejich cestu
Vichry změny, naše krveprolití
Skřípej zuby v nenávisti a zpívej

Zpívej píseň revoluce
Proč říkají zemři
Zemři pro Ameriku

Moc a předsudek
Věci co používají aby poštvali
Hrůza, povstání
Slova k zastrašení souhlasu
Je to propaganda, je to pokrytectví

Volnost vybrat si naše vlastní otroctví

Všechno snese lidstvo


Bojuj

Bojuj – za všechno co máš
Křič – i když se dusíš s botou na krku
Oslep – hvězdami třpytivé oči
Smrt – pravdu už víc neskryješ
Už ne

Tak jak spí?
Když pláčou vaše matky
Prodávají naše duše
A krev za ropu

Naše generace
Může být kurva první
Která překoná chamtivost
podplacených národů

Nestyď se
Nejsi sám kdo si myslí
že je tohle šílenství

Povstaň a stoupni si na své místo
A zkruť prsty na ruce

A já nevím co dělat
Protože nemám odpovědi
Ale každým kouskem síly
Slíbím bojovat s tímhle nádorem

Neřekl jsem že chci vést
Mohl bych vás zklamat
Neřekl jsem věřte ve mě
Jen si udržte tenhle motiv

Jsem stejně ztracený jak vy
A možná víc zmatený
Tak zkurveně daleko od dokonalosti
Má mysl je rozbitá ze zneužití

Je tu něco kurva špatně
Když válka bere syny a dcery
Naše jehňátka vedená na porážku

Válka!
Svírání pěsti v nesouhlasu
Lži!
Svírání pěsti v nesouhlasu
Strach!
Svírání pěsti v nesouhlasu
Změna!
Svírání pěsti v nesouhlasu
Změněno
Upíráš se k naději
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy