Texty písní Machine Head Unto The Locust Locust

Locust

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sweet caress
Grazes my skin
It's loveless
These hooks sink in
Behind an angel's disguise
An insect preys
Mandibles cut like a knife
A reckoning

Forming clouds
Their shadow shrouds
Louder the tattered wings they sound
Descending down

Down they come
The swarm of locusts
Skies above
Converge to choke us
Feast of souls
Consume the harvest
Young and old
Suffer unto the locust

Surrender
These veins are bled
Devoured
Nothing sacred
Strings pull the marionettes
See how they dance
Upon the winds that beget
Our pestilence

Forming clouds
Their shadow shrouds
Louder the tattered wings they sound
Descending down

Down they come
The swarm of locusts
Skies above
Converge to choke us
Feast of souls
Consume the harvest
Young and old
Suffer unto the locust

Bleeding from my eyes
This plague is sent to erase us
Bleeding from inside
These vermin can't infiltrate us

Faith appears and holds a candle
Hark the angels sing

Forming clouds
Their shadow shrouds
Louder the tattered wings they sound

Tear the veil
The lies derail
Purity ever will prevail

Down they come
The swarm of locusts
Skies above
Converge to choke us
Feast of souls
Consume the harvest
Young and old
Suffer unto the locust
Příjemné pohlazení
Tření kůže
Bez lásky
Tyto háčky zanikají v
Přestrojení za anděla
Kořistí hmyzu
Čelisti naostřené jako nůž
Zúčtování

Utváření oblak
Jejich stíny zahalí
Zvuk hlasitých potrhaných křídlel
Klesajících k zemi

Přišlo k nám dolů
Hejno kobylek
Z nebe
Sbíhají se udávit nás
Hostina duší
Konzumovat sklizeň
Mladí i staří
Trpící kobylkami

Vydání se
Tyto žíly
Hltají
Nic svaté
Provázky táhnou loutky
Podívejte se, jak tančí
Po větru, který zplodil
Náší nákazu

Utváření oblak
Jejich stíny zahalí
Zvuk hlasitých potrhaných křídlel
Klesajících k zemi

Přišlo k nám dolů
Hejno kobylek
Z nebe
Sbíhají se udávit nás
Hostina duší
Konzumovat sklizeň
Mladí i staří
Trpící kobylkami

Krvácení z mých očí
Toto zamoření posláno za účelem vyhubit nás
Krvácení zevnitř
Tato havěť do nás nemůže proniknout

Naděje vysvitne, drží svíčku
Naslouchej zpěvu andělů

Utváření oblak
Jejich stíny zahalí
Zvuk hlasitých potrhaných křídlel

Roztrhnout závoj
Lži se ukáží
Dobro vždy zvítězí

Přišlo k nám dolů
Hejno kobylek
Z nebe
Sbíhají se udávit nás
Hostina duší
Konzumovat sklizeň
Mladí i staří
Trpící kobylkami
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy