Texty písní Madball Demonstrating My Style Unity

Unity

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now - is the time for unity
Why - because it means a lot to me
We - can be strong once again
I've seen it before and I know we can
They - always tried to hold us down
We - are the ones who are still around
Why - because we fought for unity
That is something they don't wanna see
They'll always try but they can't hold me
There are many who have come and gone
I've seen the weak, I've seen the strong
But to those who are true, you know who you are
This is all about you and me, and our fight against society
Our time has come; we have to break free
Don't think that we believe your lies
We see the fear in your eyes
You can't change us so don't even try
It's time for us to make this last
We've learned our lessons from the past
I've seen it before and I know we can
Nyní - je čas pro jednotu
Proč - protože to znamená pro mě hodně
My - mohou být tak silné Once Again
Viděl jsem to a vím, že předtím, než můžeme
Oni - vždy snažil držet nás dolů
My - to jsou ti, kteří jsou stále kolem
Proč - protože jsme bojovali za jednotu
To je něco, co nechtějí vidět
Ale oni vždycky snažit nemohou držet mě
Existuje mnoho lidí, kteří přicházejí a odcházejí
Viděl jsem slabý, jsem viděl silné
Ale pro ty, kteří jsou pravdivé, víte, kdo jste
To všechno je o vás a já, a náš boj proti společnosti
Náš čas nadešel, musíme vymanit
Nemyslete si, že jsme přesvědčeni, vaše lži
Vidíme strach ve tvých očích
Nemůžete změnit nás tak to nikdy nezkusil
Je čas pro nás, aby tento poslední
Naučili jsme se našich lekcí z minulosti
Viděl jsem to a vím, že předtím, než můžeme.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy