Texty písní Madball Hold It Down Say What?

Say What?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

say what you want to say - the same old thing.
say what you want to play - the same old game.
say what you want to say - i wont change.
say what you want to say - just look my way.
what you see is what you get.
this is who i am, nothing less.
you think youre better but you bleed red like the rest of us but are you willing to
now thats the real test.
who you know,
where youre from and what youve done in my eyes!
none of that matters.
staying true to yourself is what we strive for!
staying true to myself, now whos hardcore?
i say it now, i said it then!
for all those who always try to offend.
you paint a picture but you still dont comprehend
one thing about me cuz you aint my friend
Řekněme, že to, co chcete říct - ta stejná stará záležitost.
Řekněme, že to, co chcete hrát - stejně stará hra.
Řekněme, že to, co chcete říct - jsem zvyklý měnit.
Řekněme, že to, co chcete říct - jen se podívejte po svém.
To, co vidíte, je to, co dostanete.
To je, kdo jsem, nic míň.
Myslíš si, že tvůj lepší, ale krvácení červené jako zbytek z nás, ale jste ochotni
Nyní to je skutečný test.
Kdo víte,
kde youre a co youve udělal v mých očích!
Nic z toho.
Zůstat věrný sám sobě, je to, co usilujeme o!
Zůstat věrný sám sobě, teď whos hardcore?
Říkám to teď, řekl jsem to pak!
Pro všechny, kteří se vždy snaží urazit.
Můžete namalovat obraz, ale stále dont pochopit
jedna věc o mně Protože vás není můj přítel.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy