Texty písní Madball Legacy Legacy

Legacy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've been around for some time now
And I really don't care what some people think about me
I've been called a lot of things
Some good, some bad
I've had many people doubt me
I'm not ashamed of anything
When it comes to this
I stay true to the game
And when the flames were burning slow
I grabbed the torch and let everybody know
What the music, the scene means to me
With pride and sincerity
Handed down by our brothers
Is this our legacy?

I've been around the world and back again
I've had the privilege of watching this grow,
Transcend beyond the streets, the clubs, the trends
Beyond anything we had imagined
That's what the music, the scene means to me
Pride and integrity
Handed down by our brothers
Is this our legacy?

Madball
Legacy
This is our legacy

It's an honor for us
For me
To stand side by side with those who paved the way for me
It's an honor for us to see
So many showing respect
Even those who doubted me
And it's only the beginning
That's what the music, the scene means to me
Pride and integrity
Handed down by our brothers
This is our Legacy!
Byl jsem asi na nějaký čas
A já opravdu není jedno, co si někteří lidé myslí o mně
Byl jsem volal spoustu věcí
Některé dobré, některé špatné
Měl jsem mnoho lidí o mně pochybuješ
Nestydím na nic
Pokud jde o tuto
Zůstanu věrný hry
A když plameny hořely pomalu
Popadla jsem pochodeň a dejte všichni vědět
Jaká hudba, scéna pro mne znamená
S hrdostí a upřímnosti
Vynesené našimi bratry
Je to naše dědictví?

Byl jsem po celém světě a zase zpátky
Já jsem měl tu čest sledovat tento růst,
Transcend po ulicích, klubech, trendy
Kromě nic jsme si představovali
To je to, co hudba, scéna pro mne znamená
Pýcha a integrity
Vynesené našimi bratry
Je to naše dědictví?

Madball
Dědictví
Toto je naše dědictví

Je to pro nás čest
Pro mě
Stát bok po boku s těmi, kdo vydláždil cestu pro mě
Je to pro nás čest vidět
Tolik prokazování úcty
Dokonce i ti, kteří pochybovali mě
A to je jen začátek
To je to, co hudba, scéna pro mne znamená
Pýcha a integrity
Vynesené našimi bratry
To je naše dědictví!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy