Texty písní Madina Lake Attics To Eden Friends And Lovers

Friends And Lovers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I'm afraid the better days are never coming again,
I imagine your face and I keep on moving.
I'm bound to cry, destined to fly, and guaranteed to die,
but 'til the end, I've got your face, and I keep on moving.

I lost my mom when I was only twelve,
I was robbed with a gun when I was twenty-one,
I crashed my car when I was drunk again,
and now, got no friends, got no money,
but I keep on living.

You can build a life and have it broken down,
You can choose a path and get turned around,
You can hate yourself and fall in love again,
As for me, I've lost friends, lost lovers,
But I've still got my soul.

When I'm afraid the better days are never coming again,
I imagine your face and I keep on moving.
I'm bound to win, I'm bound to lose, and all the way, I'll have to choose
Sometime is right, more time is wrong, but I keep on moving.

You can build a life and have it broken down,
You can choose a path and get turned around,
You can hate yourself and fall in love again,
As for me, I've lost friends, lost lovers,
But I've still got my soul.

On a journey through my head,
I stumble on a mess
Where bad things from my past are buried, not dead.

They haunt me like ghosts,
Begging me to let them go.
But they make me who I am,
And I wouldn't change anything.

You can build a life and have it broken down,
You can choose a path and get turned around,
You can hate yourself and fall in love again,
As for me, I've lost friends, lost lovers,
But I've still got my soul.
But I've still got my soul.
But I've still got my soul
Když se bojím že lepší dny už znovu nepřijdou,
představím si tvoji tvář a jsem stále naživu.
Jsem určen k pláči, určený létat, a garantovaně zemřu,
Ale předtím si představím tvou tvář a jsem stále naživu.

sem ztracen mami když mi bylo jen 12,
byl jsme vykraden se zbraní, když mi bylo 21,
havarovalo mé auto, když jsem byl opilý znovu a věděl jsem že nemám žádné přátele, žádné peníze,
ale pořád naživu.


Můžete si vybudovat život a nařádkovat si ho,
Můžete si vybrat cestu a obrátit se,
Můžete se nenávidět a zamilovat se znovu,
Pokud jde o mě, ztratil jsem přátele, ztratil milovníky,
Ale stále mám mou duši.


Když se bojím že lepší dny už znovu nepřijdou,
představím si tvoji tvář a jsem stále naživu
jsem určen k vítězství, jsem určen k prohře, a celou cestu si budu muset zvolit.
Něco je správné, hodně je špatně ale jsem stále
naživu.

Můžete si vybudovat život a nařádkovat si ho,
Můžete si vybrat cestu a obrátit se,
Můžete se nenávidět a zamilovat se znovu,
Pokud jde o mě, ztratil jsem přátele, ztratil milovníky,
Ale stále mám mou duši.

Na cestě skrz mou hlavu,
narazíte na zmatek
Tam kde jsou špatné věci z mé minulosti nemrtvé.

Mají mě, pronásledují mne, jako duchové,
prosily mě nechat odejít.
Ale oni utváří to, kdo jsem.
A já nechci nic měnit.

Můžete si vybudovat život a nařádkovat si ho,
Můžete si vybrat cestu a obrátit se,
Můžete se nenávidět a zamilovat se znovu,
Pokud jde o mě, ztratil jsem přátele, ztratil milovníky,
Ale stále mám mou duši.
Ale stále mám mou duši.
Ale stále mám mou duši.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy