Texty písní Madonna Evita And The Money Kept Rolling In (And Out)

And The Money Kept Rolling In (And Out)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Che:]
And the money kept rolling in from every side
Eva's pretty hands reached out and they reached wide
Now you may feel it should have been a voluntary cause
But that's not the point my friends
When the money keeps rolling in, you don't ask how
Think of all the people guaranteed a good time now
Eva's called the hungry to her, open up the doors
Never been a fund like the Foundation Eva Peron

[Chorus:]

[Workers:]
Rollin' rollin' rollin', rollin' rollin' rollin'
Rollin' rollin' rollin', rollin' rollin' rollin'
Rollin' rollin' rollin', rollin' rollin' rollin'
Rollin' rollin' rollin', rollin' rollin' rollin'

Rollin' on in, rollin' on in
Rollin' on in, rollin' on in
On in

[Che:]
Would you like to try a college education?
Own your landlord's house, take the family on vacation?
Eva and her blessed fund can make your dreams come true
Here's all you have to do my friends
Write your name and your dream on a card or a pad or a ticket
Throw it high in the air and should our lady pick it
She will change your way of life for a week or even two
Name me anyone who cares as much as Eva Peron

[Chorus]

Rollin' on out, rollin' on out
Rollin' on out, rollin' on out
On out

[Che:]
And the money kept rolling out in all directions
To the poor, to the weak, to the destitute of all complexions
Now cynics claim a little of the cash has gone astray
But that's not the point my friends
When the money keeps rolling out you don't keep books
You can tell you've done well by the happy grateful looks
Accountants only slow things down, figures get in the way
Never been a lady loved as much as Eva Peron

[Chorus]

Rollin' on out, rollin' on out
Rollin' on out, rollin' on out
On out

[Che:]
Eva!!!
When the money keeps rolling out you don't keep books
You can tell you've done well by the happy grateful looks
Accountants only slow things down, figures get in the way
Never been a lady loved as much as Eva Peron

[Chorus]

Rollin' on out, rollin' on out
Rollin' on out, rollin' on out
Rollin' on out, rollin' on out
On out

[Che:]
a všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze držený hrnoucí se z každé strany
Eviny pěkné ruce natáhnuly a oni dosáhli široký
Now můžete cítit to by mělo být dobrovolný příčina
But toto není bod moji přátelé
kdy všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze pokračují v hrnoucí se, vy neptáte se jak
myslet ze všech lidí jste zaručili správný čas nyní
Evin nazvaný hladový k ní, neotevřít dveře
nikdy nebyly fond jako Foundation Eva Peron

[pěvecké sbory:]

[pracovníci:]
Rollin válející válející, válející válející válející
Rollin válející válející, válející válející válející
Rollin válející válející, válející válející válející
Rollin válející válející, válející válející válející

Rollin na v, válející na v
Rollinovi na v, válející na v
Na v

[Cheovi:]
chcete zkusit vysokoškolské vzdělání?
Vlastněte váš domácí dům, vezměte rodinu na dovolené?
Eva a její požehnaný fond může udělat vaše sny splnit se
Tady je vše, co musíte udělat moji přátelé
Write vaše jméno a váš sen na kartě nebo vycpávka nebo lístek
Throw to vysoko ve vzduchu a by mělo naše dámu vybírat to
She změní váš způsob života na týden nebo dokonce dva
jmenuje mě každý kdo stará se tolik jak Eviny Peron

[pěvecké sbory]

Rollin na ven, válející na ven
Rollinovi' na ven, válející na ven
Na ven

[Cheovi:]
a všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze držené kymácení ven křížem krážem
do chudý, do slabý, do postrádající všem pletím
Now cynici tvrdí trochu hotovosti ztratila se
But toto není bod moji přátelé
kdy všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze pokračují v kymácení ven vy nevedete knihy
vy můžete říct vám jste udělali dobře šťastnými vděčnými pohledy
Accountants jen pomalé věci dolů, čísla dostanou ve způsobu, jak
nikdy nebyla dámu milovala tolik jak Eva Peron

[pěvecké sbory]

Rollin na ven, válející na ven
Rollinovi' na ven, válející na ven
Na ven

[Cheovi:]
Eva!!!
Když všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze pokračují v kymácení ven vy nevedete knihy
vy můžete říct vám jste udělali dobře šťastnými vděčnými pohledy
Accountants jen pomalé věci dolů, čísla dostanou ve způsobu, jak
nikdy nebyla dámu milovala tolik jak Eva Peron

[pěvecké sbory]

Rollin na ven, válející na ven
Rollinovi' na ven, válející na ven
Rollinovi' na ven, válející na ven
Na ven
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy