Texty písní Madonna Evita On The Balcony Of The Casa Rosada 1

On The Balcony Of The Casa Rosada 1

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Announcer:]
People of Argentina
Your newly elected President, Juan Peron

[Crowd chanting:]
(Peron Peron ... )

[Peron:]
Argentinos, Argentinos
We are all workers now
Fighting against our common enemies
Poverty, social injustice
Foreign domination of our industries
Reaching for our common goals
Our independence, our dignity, our pride

Let the world know that our great nation is awakening
And that its heart beats in the humble bodies
Of Juan Peron and his wife
The first lady of Argentina, Eva Duarte de Peron

[Crowd chanting:]
(Evita Evita ... )

Hlasatel:]
Lidé z Argentiny
Vaše nově zvolený prezident Juan Perón

[Crowd skandování:]
(Peron Peron, ...)

[Peron:]
Argentinos, Argentinos
Jsme teď všichni pracovníci
Boj proti našim společným nepřátelům
Chudoby, sociální nespravedlnost
Cizí nadvlády našemu průmyslu
Dosažení pro naše společné cíle
Naše nezávislost, naši důstojnost, naše chlouba

Let na světě vědí, že náš národ veliký je probuzení
A že jeho srdce bije v pokorným subjekty
Z Juan Perón a jeho manželky
První dáma Argentiny, Eva Duarte de Peron

[Crowd skandování:]
(Evita Evita, ...)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy