Texty písní Madonna Evita On This Night Of A Thousand Stars

On This Night Of A Thousand Stars

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS

Now Eva Peron had every disadvantage
You need if you're gonna succeed
No money, no cash
No father, no bright lights
There was nowhere she'd been
At the age of fifteen

As this tango singer found out
Agustin Magaldi
Who has the distinction of being the first
Man to be of use to Eva Duarte

On this night of a thousand stars
Let me take you to heaven's door
Where the music of love's guitars
Plays for evermore

In the glow of those twinkling lights
We shall love through eternity
On this night in a million nights
Fly away with me

I never dreamed that a kiss could be as sweet as this
But now I know that it can
I used to wander alone without a love of my own
I was a desperate man
But all my grief disappeared and all the sorrow I'd feared
Wasn't there anymore
On that magical day when you first came my way
Mi amor

On this night
On this night
On this night of a thousand stars
Let me take you to heaven's door
Where the music of love's guitars
Plays for evermore
Tuto noc z tisíce STARS

Nyní Eva Peron musel každý znevýhodnění
Potřebujete-li budeš uspět
Ne peníze, ne peníze
Ne otec, ne jasná světla
Nebylo kam ona byla
Ve věku patnácti

Vzhledem k tomu, tango zpěvák zjistil
Agustin Magaldi
Kdo má vyznamenání za bytí první
Muž má být k užitku Eva Duarte

Na této noci tisíce hvězd
Dovolte mi, abych vás do nebe dveře
V případě, že hudba lásky kytary
Hraje až na věky

V záři těch, blikající světla
Budeme rádi přes věčnost
Na této noci z milionu nocí
Odletět se mnou

Nikdy jsem snil, že polibek může být sladší než tato
Ale teď vím, že to může
Kdysi jsem putovat sám bez lásky mé vlastní
Byl jsem zoufalý muž
Ale všechny moje bolest zmizela a všechny trápení jsem se bál
Nebyl jsem tam už
Na tomto magické den, když jste poprvé přišel mi z cesty
Mi amor

Na této noci
Na tuto noc
Na této noci tisíce hvězd
Dovolte mi, abych vás do nebe dveře
V případě, že hudba lásky kytary
Hraje až na věky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy