Texty písní Madonna Evita THE ACTRESS HASN'T LEARNED THE LINES

THE ACTRESS HASN'T LEARNED THE LINES

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

THE ACTRESS HASN'T LEARNED THE LINES
(YOU'D LIKE TO HEAR)

Thus all fairy stories end
Only an actress would pretend
Affairs of state are her latest play
Eight shows a week, two matinees
My how the worm begins to turn
When will the chorus girl ever learn?
My how the worm begins to turn
When will the chorus girl ever learn?

The chorus girl hasn't learned the lines you'd like to hear
She won't go scrambling over the backs of the poor to be accepted
By making donations just large enough to the correct charity
She won't be president of your wonderful societies of philanthropy
Even if you asked her to be
As you should have asked her to be

The actress hasn't learned the lines you'd like to hear
She won't join your clubs, she won't dance in your halls
She won't help the hungry once a month at your tombolas
She'll simply take control as you disappear

Forgive my intrusion, but fine as those sentiments sound
Little has changed for us peasants down here on the ground
I hate to sound childish, ungrateful, I don't like to moan
But do you now represent anyone's cause but your own?

Everything done will be justified by my foundation
HEREČKA nepoučilo LINES
(Chcete slyšet)

Tak všechny pohádky konec
Pouze herečka by předstírat, že
Záležitostí státu, jsou její nejnovější hra
Osm ukazuje týden, dva odpoledne
My, jak se červ začne zase
Kdy bude sboristky někdy učit?
My, jak se červ začne zase
Kdy bude sboristky někdy učit?

Sboristky se nenaučil linky, kterou chcete slyšet
Ona nepůjde lézt po zádech chudých které mají být přijaty
Tím, že dary jen dostatečně velké, aby správné charity
Nebude prezident ze své nádherné společností filantropie
I když jste ji požádal, aby se
Jak byste měli mít ji požádal, aby se

Herečka se nenaučil linky, kterou chcete slyšet
Nebude se připojili k vaší kluby, už nebude tančit ve vašem sálech
Ona nepomůže hlad jednou za měsíc na Váš tombola
Bude prostě převzít kontrolu jak jste zmizí

Odpusťte, že obtěžuji, ale jemně, jako jsou pocity zvuk
Změnilo jen málo pro nás rolníci tady na zemi
Nesnáším, aby to znělo dětinská, nevděční, nemám rád sténat
Ale nyní zastupovat někdo příčinu, ale vaše vlastní?

Všechno, co udělat se bude odůvodněno mé nadace
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy