Texty písní Madonna Evita Waltz For Eva And Che

Waltz For Eva And Che

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Che:]
Tell me before I waltz out of your life
Before turning my back on the past
Forgive my impertinent behavior
But how long do you think this pantomime can last?
Tell me before I ride off in the sunset
There's one thing I never got clear
How can you claim you're our savior
When those who oppose you are stepped on,
Or cut up, or simply disappear?

[Eva:]
Tell me before you get onto your bus
Before joining the forgotten brigade
How can one person like me, say,
Alter the time-honored way the game is played?
Tell me before you get onto your high horse
Just what you expect me to do
I don't care what the bourgeoisie say
I'm not in business for them
But to give all my descamisados
A magical moment or two

[Che and Eva:]
There is evil, ever around
Fundamental system of government
Quite incidental

[Eva:]
So what are my chances of honest advances?
I'd say low
Better to win by admitting my sin
Than to lose with a halo

[Che:]
Tell me before I seek worthier pastures
And thereby restore self-esteem
How can you be so short-sighted
To look never further than this week or next week
To have no impossible dream?

[Eva:]
Allow me to help you slink off to the sidelines
And mark your adieu with three cheers
But first tell me who'd be delighted
If I said I'd take on the world's greatest problems
From war to pollution, no hope of solution
Even if I lived for one hundred years

[Che and Eva:]
There is evil, ever around
Fundamental system of government
Quite incidental

[Eva:]
So go, if you're able, to somewhere unstable
And stay there
Whip up your hate in some tottering state
But not here, dear
Is that clear, dear?

Oh what I'd give for a hundred years
But the physical interferes
Every day more, O my Creator
What is the good of the strongest heart
In a body that's falling apart?
A serious flaw, I hope You know that

[Che:]
Řekni mi, než jsem valčík z vašeho života
Než se zády k minulosti
Odpusť můj drzý chování
Ale jak dlouho si myslíte, že tato pantomima může trvat?
Řekni mi, než jsem se jet v západu slunce
Je tu jedna věc, nikdy jsem dostal jasný
Jak můžete žádat jste náš zachránce
Když ti, kdo proti vám se stupňuje na
Nebo rozřezat nebo prostě zmizí?

[Eva:]
Řekni mi, než se dostanete do svého autobusu
Před příchodem do zapomenutého brigády
Jak může jeden člověk, jako jsem já, říkají,
Alter-čas vzácný způsob, jakým se hra hraje?
Řekni mi, než se dostanete do svého vysokého koně
Prostě to, co očekáváte, abych udělal
Já nestojím o to, co říkají buržoazie
Nejsem v podnikání pro ně
Ale dát všechny mé descamisados
A magického okamžiku, nebo dva

[Che a Eva:]
Je zlé, někdy kolem
Základní systém vlády
Zcela náhodně

[Eva:]
Takže jaké jsou mé šance na upřímný zálohy?
Chtěl bych říci, nízká
Lepší výhru přiznala můj hřích
Než ztratit se svatozáří

[Che:]
Řekni mi, než jsem hledat vhodnější pro něco pastviny
A tím obnovit sebe-ocenění
Jak si můžete být tak krátká-slabozraké
Chcete-li vypadat nikdy dále, než tento týden, nebo příští týden
Chcete-li mít ne nemožný sen?

[Eva:]
Dovolte mi, abych vám pomohl vykrást se na okraji
A vaše značka adié se třemi fandí
Ale nejdřív mi řekni, kdo měl být šťastný
Jestliže jsem řekl: Já bych trvat na největších světových problémů
Od války k znečištění, žádná naděje na řešení
I kdybych žil sto let

[Che a Eva:]
Je zlé, někdy kolem
Základní systém vlády
Zcela náhodně

[Eva:]
Tak běž, pokud budete moci, aby se někde nestabilní
A zůstat tam
Vybičovat vaše nenávistné v některých tottering stav
Ale ne tady, drahoušku
Je jasné, že, bože?

Ach, co já bych dávat za sto let
Ale fyzikální zasahuje
Každý den více, můj Creator
Co je dobré pro nejsilnější srdce
V těle, která je klesající od sebe?
A vážnou chybou, doufám, že Vy víte, že
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy