Texty písní Manowar Kings of Metal Heart Of Steel

Heart Of Steel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Build a fire a thousand miles away
to light my long way home
I ride a comet
My trail is long to stay
Silence is a heavy stone
I fight the world and take all they can give
There are times my heart hangs low
Born to walk against the wind
Born to hear my name
No matter where I stand I'm alone

Stand and fight!
Live by your heart
Always one more try
I'm not afraid to die
Stand and fight
Say what you feel
Born with a heart of steel

Burn the bridge behind you
Leave no retreat
There's only one way home
Those who laugh and crowd the path
and cut each other's throats
Will fall like melting snow
They'll watch us rise with fire in our eyes
They'll bow their heads
Their hearts will hang low
Then we'll laugh and they will kneel
and know this heart of steel was
Too hard to break
Too hard to hold

Stand and fight
Live by your heart
Always one more try
I'm not afraid to die
Stand and fight
Say what you feel
Born with a heart of steel!
Rozdělej oheň tisíc mil daleko,
aby ozářil mou dlouhou cestu domů.
Letím na kometě
má cesta je dlouhá, nesmím se zdržet.
Mlčení je jako těžký kámen
Bojuju se světem, a beru všechno, co mi dá.
Ale občas je mé srdce poníženo
Jsem zrozen, abych šel proti větru
Jsem zrozen, aby znali mé jméno
Nezáleží kde stojím, jsem sám

Vstaň a bojuj!
Žij svým srdcem
Vždy je další pokus
Nebojím se zemřít
Vstaň a bojuj
Řekni co cítíš
Zrozen se srdcem z oceli

Spal za sebou most,
bez slitování.
Je jen jedna cesta domů
Ti kdo se smějí a zahrazují cestu
a řežou jiným krky,
padnou jako tající sníh
Uvidí nás povstat s ohněm v očích
pokloní se
a jejich srdce poklesnou
Pak my se budeme smát a oni budou klečet
a poznají, že to srdce z oceli
bylo příliš těžké zlomit,
příliš těžké ovládat.

Vstaň a bojuj
Žij svým srdcem
Vždy je další pokus
Nebojím se zemřít
Vstaň a bojuj
Řekni co cítíš
Zrozen se srdcem z oceli!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy