Texty písní Manowar The Lord of Steel The Lord Of Steel

The Lord Of Steel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the nights
We take flights
Witness the sites
The power and glory of steel

I fought and died
Lived many lives before
I am immortal like my sword
I kneel to no one except the lord
And my lord is steel
If you see me you just passed your time
To the hills you can run but not hide
Blood and death are wherever i ride
Armed for battle the lord on my side
Stand and face the lord of steel

The lord of steel

In the eyes of the lord you have sinned
Let your punishment begin
Only by death you atone
You shall not die alone

For the glory of battle
I will fight until i die
Live one day as an eagle
Or a lifetime as a fly
Like a candle burning
The wheels of time are turning
The lord of steel commands you
To die by my hand

Stand and fight the lord of steel
Time to face the lord of steel

Time to face the lord of steel

Stand and fight the lord of steel
(Stand and fight the lord of steel)
Time to face the lord of steel
(Stand and fight the lord of steel)

Stand and fight the lord of steel
(Stand and fight the lord of steel)
Time to face the lord of steel
(Time to face the lord of steel)
Stand and fight the lord of steel
(Stand and fight the lord of steel)

Stand and fight the lord of steeeeeeeel
V noci,
využíváme letu.
Jsme svědkové,
síly a slávy ocely

Bojoval jsem a zemřel,
předtím jsem žil spousty životů.
Jsem nesmrtelný stejně jako můj meč.
Nepokleknu před nikým kromě pána,
a tím pánem je ocel.
Když mě zahlédneš tak jsi pomarnil věškerý tvůj čas,
klidně uteč do hor, ale ani tam se neschováš.
Krev a smrt jsou všude kam jezdím,
vyzbrojený na bitvu lordem na mé straně.
Postav se pánu oceli.

Pán oceli

V očích pána jsi zhřešil,
jen ať tvůj trest započne.
Pouze smrtí se usmíříš.
nebudeš umírat sám.

Za slávu bitvy,
budu bojovat než zemřu.
Žít jeden den jako orel,
nebo celý život jako vzduch.
Jako hořící svíce.
Kola času se točí,
pán oceli ti přikazuje,
zemřít mojí rukou.

Vstaň a postav se pánu oceli!
Čas postavit se pánu oceli!

Čas postavit se pánu oceli!

Vstaň a postav se pánu oceli!
(Vstaň a postav se pánu oceli!)
Čas postavit se pánu oceli!
(Vstaň a postav se pánu oceli!)

Vstaň a postav se pánu oceli!
(Vstaň a postav se pánu oceli!)
Čas postavit se pánu oceli!
(Vstaň a postav se pánu oceli!)
Vstaň a postav se pánu oceli!
(Vstaň a postav se pánu oceli!)

Vstaň a postav se pánu oceli!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy