Texty písní Manowar The Lord of Steel Touch the sky

Touch the sky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thunder touched my soul
I heard a call all should know
It's my time I'm alive

Some will come some will go
But most will never know
That greatness lives inside

Like the night turns into day
Doesn't matter what they say
My will is strong as a mountain's high
I feel so tall I can touch the sky

Speak your mind, put me down
Say your prayers when I'm around
I live the life I'm not passing by

Shorn of hopes and dreams
I don't buy their foolish schemes
I just walk on by

I was born with a hero's soul
If you got one then you know
Reach my hand where the eagles fly
I feel so tall I can touch the sky
Hrom se dotkl mé duše
Zaslechl jsem volání, které by každý měl znát
To je můj čas, jsem naživu

Někteří přijdou, někteří odejdou
Ale většina nikdy nepozná
tu velikost co žije uvnitř

Jako noc, se mění v den
Nezáleží na tom, co říkají
Moje vůle je silná jako hora
Cítím se tak vysoký, že se dokážu dotknout oblohy

Řekněte, co chcete, polož mě dolů
Řekni své modlitby, když jsem tam
Žiji život, nejsem kolemjdoucí

Zbavený nadějí a snů
Nebaštím jejich schémata
Prostě projdu dál

Narodil jsem se s duší hrdiny
Jestli máš taky jednu, potom víš
Podej mi ruku, kde orli létají
Cítím se tak vysoký, že se dokážu dotknout oblohy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy