Texty písní Manowar The Triumph of Steel Ride The Dragon

Ride The Dragon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Demon's blood and dragon fire, falling on my wings
Racing to the battle in the sky
Ancient gods are calling me I hear them when they sing
Of all the heores who wait for me to die

Beneath the cloak of magic, I'll meet them in the air
I am invisible, I move without a sound
They look but cannot find me, they think that I'm not there
With a spell I send them crashing to the ground

Wait for me dragon, we'll meet in the sky by fire and magic I am sworn
Hell is calling! We cannot be denied fly to the blackness of the storm
We must die to be reborn

I wear a sacred talisman, I make a secret sign
Now welcome me into this wicked wind
On the journey of a shaman a dragon I must ride
The gates of hell are open! Let me in!

Rule in hell or serve in heaven choose an altar or throne
All Commandments and the laws of man disown
Now eat the fruit of knowledge unto no one ye atone
Into the fire with your soul!

Wait for me dragon, we'll meet in the sky by fire and magic I am sworn
Hell is calling! We cannot be denied fly to the blackness of the storm
We must die to be reborn

Demon's blood and dragon fire, falling on my wings
Racing to the battle in the sky
Ancient gods are calling me I hear them when they sing
Of all the heores who wait for me to die

Beneath the cloak of magic, I'll meet them in the air
I am invisible, I move without a sound
They look but cannot find me, they think that I'm not there
With a spell I send them crashing to the ground

Wait for me dragon, we'll meet in the sky by fire and magic I am sworn
Hell is calling! We cannot be denied fly to the blackness of the storm
We must die to be reborn
Demon krev a dračí oheň, padající na mých křídlech
Závodní bitva na nebi
Antických bohů volají mi, že slyším, když zpívají
Ze všech heores, kteří čekají na mě na smrt

Pod pláštěm magie, budu s nimi setkat ve vzduchu
Jsem neviditelný, jsem se pohybovat bez zvuku
Vypadají, ale nemůže najít mě, myslí si, že nejsem tam
S kouzlo pošlu jim zřítilo k zemi

Počkej na mě drak, budeme se setkají v nebi ohnivou magii a já jsem přísahal
Peklo je volá! Nemůžeme popřít podívejte se na temnotě bouře
Musíme zemřít, aby se znovu narodit

Nosím posvátný talisman, udělám tajný znamení
Nyní vítáme mi do toho zlý vítr
Na cestu shaman drak musím jet
brány pekla jsou otevřené! Pusť mě dovnitř!

Pravidlo v pekle nebo sloužit v nebi vybrat oltář nebo trůn
Všechny přikázání a zákony muže popřít
Nyní jíst ovoce vědění jest nikdo vás odčinit
Do ohně se svou duší!

Počkej na mě drak, budeme se setkají v nebi ohnivou magii a já jsem přísahal
Peklo je volá! Nemůžeme popřít podívejte se na temnotě bouře
Musíme zemřít, aby se znovu narodit

Demon krev a dračí oheň, padající na mých křídlech
Závodní bitva na nebi
Antických bohů volají mi, že slyším, když zpívají
Ze všech heores, kteří čekají na mě na smrt

Pod pláštěm magie, budu s nimi setkat ve vzduchu
Jsem neviditelný, jsem se pohybovat bez zvuku
Vypadají, ale nemůže najít mě, myslí si, že nejsem tam
S kouzlo pošlu jim zřítilo k zemi

Počkej na mě drak, budeme se setkají v nebi ohnivou magii a já jsem přísahal
Peklo je volá! Nemůžeme popřít podívejte se na temnotě bouře
Musíme zemřít, aby se znovu narodit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy