Texty písní Marduk Blackcrowned Baptism by fire

Baptism by fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Baptism by fire
Feel the wrath of Satan's relenless flames
Ungodly desires
When god is lost and on his planet hellfire reigns

War master makes his call
As death descending out of clear blue sky
A hailstorm of bombs fall
In the blazing pandemonium your holy powers will die
Death from above - The hellfire will soon be unleashed
Death rips the sky - Domination gives praise to the beast

Baptism by fire

Fatal omens in the sky
Our soldiers burn away your holy lies
Retaliation of the fallen from up high
In the firestorm you choke on your feeble cries

Baptism by fire
A divine punishment for those who go to war
Against those who defied the line
And scaled the christian fate forevermore

Death from above - Explosions is tearing your soul
Death rips the sky - The bombing is reaching its goal

Baptism by fire

Hear the bombs falling
The devil is calling
The godly creation
In obliteration
On your final hour
Experience the power
Of retaliation
Death and domination

I dominate
Your destined fate
All life will soon be gone
Still the flames linger on
See death's shadow in my eyes
High priest of his sacrifice
Through the inferno that burns in the night
Baptism by fire show you our might

Death from above - Death or glory there is no way back
Death rips the sky - Attack, attack, attack!

Baptism by fire
Křest ohněm
Pociť hněv Satanových neúsprosných plamenů
Bezbožné touhy
Když Bůh je ztracen a na jeho planetě vládne pekelný oheň

Pán války volá
Smrt sestupuje z modrého nebe
Bomby padají
Ve spalující vřavě vaše svaté síly zemřou
Smrt z nebes - pekelný oheň bude brzy rozpoután
Smrt trhá nebe - nadvláda davá chválu bestii

Křest ohněm

Smrtelné znamení na nebi
Naši vojáci spálí vaše svaté lži
odplata padlého z výšin
V ohnivé bouři se dusíte vašim chabým brekem


Křest ohněm
Svatý trest těm, kdo jdou do války
proti těm, kdo brání linii
a zpečetí osud křesťanů navěky

Smrt z nebes - exploze trhají tvou duši
Smrt trhá nebe - bombardování dosahuje svého cíle

Křest ohněm

Poslouchej padající bomby
Ďábel volá
božská bytost
vymýcena
Při tvé konečné hodině
Okus sílu
odplaty
Smrt a nadvláda

Já vládnu
tvému zpečetěnému osudu
Všechen život brzy zmizí
Plameny stále přetvrávají
Pohleď na stín smrti v mých očích
Velekněz jeho oběti
Skrz v noci hořící peklo
Křest ohněm ti ukáže naší moc

Smrt z nebes - smrt nebo sláva, není cesty zpět
Smrt trhá nebe . Útok, útok, útok!


Křest ohněm
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy