Texty písní Marduk Wormwood This Fleshly Void

This Fleshly Void

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take and eat ye all of this;
For this is my Body

O Death - where is thy sting?
O Grave - where is thy victory?
Pulse - will and fat is thriving still
O LORD - grant me Dominion to fill this...

Void - this fleshly void
Between the ambers of Heaven and the valley of Hinnom
Void - this murmuring void
Between the snares of the Devil and the punishments of God

Holy anger - Holy rage - Holy massdeath to fill this...

Void - void - Dawning chasm of movement
Void - void - ...and my blade is hungry

Take, and drink ye all of this;
For this the Chalice of my Blood

O Death - HERE is thy sting!
O Grave - HERE is thy Victory!
Embosom now Damnation's spring
O LORD - HERE is thy offertory
Here is thy glory sown
Here is the hunting ground
Here is thy rightful throne
O LORD - here is thy servant to fill the ...

Void - this fleshly void
Between the ambers of Heaven and the valley of Hinnom
Void - this murmuring void
Between the snares of the Devil and the punishments of God
Vezměte a jezte tohle všechno
tohle je mé tělo

Ó Smrti - kde je tvé žihadlo
Ó Hrobe - kde je tvé vítězství
Puls - vůle a tuk bují
Ó Pane - uděl mi "Dominion" na vyplnění tohohle...

Prázdnota - tato masitá prázdnota
Mezi žhavými uhlíky z nebe a údolím Hinnomu
Prázdnota - tato šumící prázdnota
Mezi nástrahami ďábla a božími tresty

Svatý hněv - Svatý vztek - Svatá mše na vyplnění tohohle

Prázdnota - prázdnota - svítá propast pohybu
Prázdnota - prázdnota - ...a můj nůž je hladový

Vezměte, a vypijte to všechno
Z tohoto kalicha mé krve

Ó smrti - TADY je tvé žihadlo!
Ó hrobe - TADY je tvé vítězství!
Nyní obejmout prokleté jaro
Ó PANE - TADY je tvé offertorium
Zde je tvá sláva zasetá
Zde je loviště
Zde je tvůj právoplatný trůn
Ó PANE - zde je tvůj sluha na vyplnění...

Prázdnota - tato masitá prázdnota
Mezi žhavými uhlíky z nebe a údolím Hinnomu
Prázdnota - tato šumící prázdnota
Mezi nástrahami ďábla a božími tresty
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy