Texty písní Mary J Blige Mary J Blige I Can Love You feat Lil Kim

Mary J Blige I Can Love You feat Lil Kim

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can love you, (I can love you)
I can love you, (I can love you)
I can love you better than she can

I can love you, (I can love you)
I can love you, (I can love you)
I can love you better than she can

(Vs.1)
Sitting here,
Wondering why you don't love me
The way that I love you
And baby have no fear
Cause I would never ever hurt you
And you know my love is real, boy I can

(Chorus)

(Vs.2)
I know some times
Can get rough but we'll make it
We'll make it through the storm
And I know I will try
To make sure that you can trust me
And you know the reason why that I say

(I can love you) I can love you
A little better than she can
oh,
(I know that you) I know that you
Wish that you could be my man
Cause I can love you better than she can

(Chorus)

(Rap: Lil Kim)
If I told you once, I told you twice,
Q. B. throw the bootie, like a groupie for mo' ice
Armor truck heist, hit the bonus like N'Bushe,
In love wit' you since the days of "Juicy"
Now I watch you play Columbo, Picasso
Tricks inside colassals, turn you castles to brothels, Uh!
Who you lovin', who you wanna be huggin?
Dippin on ya Ninja Honda with Tanisha and Rhonda, Wha!
You work more body than Jane Fonda,
Physical fitness, Mary Blige be my witness
Under pressure, I lie for ya, die for ya
Cougar by the thigh for ya, right hand high for ya
Because of you, I'm inheritin' trillions,
Buryin' billions, Bentley Coupe's millions
Playin' good samaritan, in the Sheraton
Crack the Don P's and Remy's
You better hurry in

(Won't you tell me who?)
(Who's gonna make you feel the way I do)
Who's gone love you like I do, huh? What
Who's gone treat you like I do, huh? What
(Nobody, nobody)
Mary Blige, Lil Kim, ha ha
Queen Bee, ah-hah, that's me
That's right, Mary J, Lil K

Who's gonna make you feel the way I do?
Nobody, nobody
Who's gonna make you feel the way I do?
Nobody, nobody
Můžu tě rád, (já si tě rád)
Můžu tě rád, (já si tě rád)
Můžu tě lépe, než si může

Můžu tě rád, (já si tě rád)
Můžu tě rád, (já si tě rád)
Můžu tě lépe, než si může

(Vs.1)
Zde sedí,
Nevíte, proč mě nemiluješ
Tak, že tě miluji
A dítě nemá strach
Protože já bych nikdy neublížil
A víte, že moje láska je skutečná, chlapec, kterého jsem si

(Chorus)

(Vs.2)
Vím, že nějaký čas
Může dostat drsné, ale my budeme dělat to
Uděláme to přes bouři
A já vím, budu se snažit
Ujistěte se, že mi můžete důvěřovat
A víte, proč to říkám

(Já si tě), můžu tě miluju
O něco lépe, než si může
oh,
(Vím, že), já vím, že jste
Přání, že byste mohli být můj muž
Protože jsem si tě lépe, než si může

(Chorus)

(Rap: Lil Kim)
Kdybych vám řekl jednou, dvakrát jsem ti říkal,
QB házet botkami, jako fanynka na led po "
Armor truck loupeže, hit jako bonus N'Bushe,
V lásce vtip "Ty se od dob" Juicy "
Teď jsem se dívat, jak hrají Columbo, Picasso
Triky v colassals, pak jste hrady nevěstinců, Uh!
Kdo si Lovin ', který chcete huggin?
Dippin na ya Ninja Honda s Tanisha a Rhonda, Wha!
Můžete pracovat více než tělo Jane Fonda,
Fyzická kondice, Mary Blige se mým svědkem
Pod tlakem, mám pro tebe ležet, zemře pro tebe
Cougar na stehna pro tebe, pravá ruka vysoké ya
Kvůli tobě, jsem inheritin "biliony,
Buryin "miliardy, miliony Bentley Coupe je
Hrajou dobrého Samaritána, v Sheraton
Crack Don P a Remyho
Můžete si pospíšit do

(Nebude mi říci, kdo?)
(Kdo bude cítit tak jako já)
Kdo je pryč tě jako já, co? co
Kdo je pryč s vámi jednat jako já, co? co
(Nikdo, nikdo)
Mary Blige, Lil Kim, ha ha
Queen Bee, Ah-ha, to jsem já
To je pravda, Mary J, K Lil

Kdo bude cítit tak jako já?
Nikdo, nikdo
Kdo bude cítit tak jako já?
Nikdo, nikdo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy