Texty písní Masterplan Aeronautics Dark From The Dying

Dark From The Dying

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Under the moon i am a warrior
Seeking the shades of the night
Crossing the land like a hero
Marching with pain and delight
Nothing to gain but the scars inside
Cold is the mask and I'm sore from crying

I'm running blind in my shoes
I need places to go, I need things to feel
So I can find in myself something real to believe
I am ready to receive and I'm dark from the dying

After the storm silent water
Spirits must heal in the sun
But I am restless and aching with sorrow
Pushed without nowhere to run

Blind in my shoes
I need places to go, I need things to feel
So I can find in myself something real to believe
I am ready to receive and I'm dark from the dying
... yeah

I follow a trail between love and lies
Bring me changes and I'll sacrifice

Finding myself
I need places to go, I need things to see
Blind in my shoes
As I'm longing to see what is meant to be
Finding myself... I've got places to go
I've got things to do
And I'm dark from the dying... sore from the crying


Komentáře
Pod měsícem jsem válečník
Hledání odstínů noci
Křižuji zem, jako hrdina
Pochoduji s bolestí a radostí
Nic k zisku, ale rýha uvnitř
Maska je chladná a já jsem žalostný z brečení

Utíkám slepý v mých botách
Potřebuji místa kam jít, potřebuji cítit věci
Tak v sobě můžu najít, něco reálného na uvěření
Jsem připraven obdržet a jsem nejasný z umírání

Po bouři tichá voda
Nálada se musí uzdravit ve slunci
Ale já jsem nedočkavý a bolavý se zármutkem
Tlačen aniž bych měl kam utéct

Slepý v mých botách
Potřebuji místa kam jí, potřebuji cítit věci
Tak v sobě můžu najít, něco reálného na uvěření
Jsem připraven obdržet a jsem nejasný z umírání
... jo

Hledám cestu mezi láskou a lží
Přines mi změny a já se obětuji

Hledám sám sebe
Potřebuje místa kam jít, potřebuji vidět věci
Slepý v mých botách
Jak mám touhu vidět, co znamená být
Hledám sám sebe ... Mám místa kam jít
Mám co dělat
A jsem nejasný z umírání ... žalostný z brečení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy