Texty písní Masterplan Aeronautics Falling Sparrow

Falling Sparrow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I see a new beginning
As I'm moving towards my grave
I'll be rising from this life into silent darkness
It's just a glimpse of our time
I must act while I'm clear in my mind
Soon I'll be the ghost that lived with fury

And no one's listening in my mind... no
I'm searching for an inner sign

I'm crying colder, the lying's older
Fading are my eyes
Can you catch me I'm a falling sparrow
After all, don't let my soul wings die

We see the world in different stages
Always climbing from our blues
I guess the sour taste of bitterness can breed evil

If we could stop and turn back time here
Would we remove ourselves from crime
Some peoplje say they're doing fine
But there's a struggle in their minds

Feel it coming, no more dawning
Fading are my eyes
Angel catch me, I'm a falling sparrow
After all, don't let my soul wings die

Feel it coming, no more dawning... no more

I'm crying colder, the lying's older
Fading are my eyes
Feel it coming, no more dawning
Fading are my eyes
Angel catch me, I'm a falling sparrow
After all, don't let my soul wings die


Komentáře
Vidím nový začátek
Jak se hýbu směrem k mému hrobu
Povstanu z tohoto života do tiché temnoty
Je to jen záblesk našeho času
Musím jednat, zatímco mám jasno v mé mysli
Později budu duch, co žil s běsněním

A nikdo neposlouchal v mé mysli .... ne
Hledám vnitřní znamení

Brečím chladněji, lhaní je starší starší
Mé oči blednou
Můžeš mě chytit, jsem padající vrabec
Po tom všem, nenech mou duši křídel zemřít

Vidíme svět z odlišných pohledů
Vždy šplhali z naší smutné nálady
Hádám trpkou chuť nepřátelství může chovat zlo

Kdybychom nezastavili a nevrátili čas zpátky
Mohli bychom sami sebe očistit ze zločinů
Někteří lidé říkají, že dělají správně
Ale zápasí v jejich myslích

Cítím to přicházet, už žádný úsvit
Mé oči blednou
Anděl mne chytil, jsem padající vrabec
Po tom všem, nenech mou duši křídel zemřít

Cítím to přicházet, už žádný úsvit ... už ne

Brečím chladněji, lhaní je starší
Mé oči blednou
Cítím to přicházet, už žádný úsvit
Mé oči blednou
Anděl mne chytil, jsem padající vrabec
Po tom všem, nenech mou duši křídel zemřít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy