Texty písní Masterplan Masterplan Heroes

Heroes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Are we caught between good and bad
It's all just said and done
Longing for a better way
The feeling is so strong

Try to mend your broken ways
Why should we live within a haze

We're the heroes of a new world
The Masterplan's rising
Send freedom all over the glove

Willing now to pay the price
Just call it by the name
Unlock the gate to paradise
It's time to stop the game

Now can we fly with broken wings
Realize we're strong like kings

We're the heroes of a new world
The Masterplan's rising and dreams will come true
Sending freedom - like a warming rain
We show you the magic you've never seen arise-above you

We must cast aside our misery
Let's search for final liberty

We're the heroes of a new world
The Masterplan's rising and dreams will come true
Sending freedom - like a warming rain
We show you the magic you've never seen arise-above you


Komentáře
Jsme chyceni mezi dobrem a zlem
Prostě to tak je a hotovo
Toužíme po lepší cestě
Je to tak silný pocit

Pokus se napravit tvé nerovné cesty
Proč bychom měli žít v mlze

Jsme hrdinové nového světa
Masterplan roste
Šiřte svobodu po celé zemi

Nyní ochotni zaplatit cenu
Prostě to jmenujte
Odemknout bránu do ráje
Je čas zastavit hru

Můžeme létat s polámanými křídly
Uvědomte si, že jsme silní jako králové

Jsme hrdinové nového světa
Masterplan roste a sny se stávají skutečnými
Šíření svobody - jako horký déšť
Ukážeme vám magii kterou jste nikdy
neviděli

Musíme naši bídu hodit stranou
Najděme konečnou svobodu

Jsme hrdinové nového světa
Masterplan roste a sny se stávají skutečnými
Šíření svobody - jako horký déšť
Ukážeme vám magii kterou jste nikdy
neviděli

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy