Texty písní Ayreon The Universal Migrator Part II: Flight of the Migrator Dawn of a Million Souls

Dawn of a Million Souls

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

At the birth of time, the beginning of beginnings
One cosmic soul was created
A bringer of life, a universal migrator
Born to sow its seeds in all the galaxies

Like a cell dividing, it spreads in all directions
Creating life among the stars
I'm struck with awe as I join the great migrator
Now it takes flight to the brightest star of all

On a quest for life, through the sable skies
What a show! behold!
The dawn of a million souls

On a bold crusade, in the realm of shade
What a show! behold!
The dawn of a million souls

Through the glowing mist, like a fog of radiation
I can see the forming of new planets
I've been struck by thunder as I witness all the splendor
And I realize how small we really are

Ooh, I can see forever
On the wings of dreams I fly
Is this real or is it just a fantasy?
What awaits me now at the end of this ride?

"I join the Migrator on its long journey through time and space in search of
the planet Earth. On my journey I encounter many fantastic astronomical
phenomena."
Na zrození věků, začátku začátků
Byla stvořena jedna vesmírná duše
Nositel života, vesmírný poutník
Zrozen, aby zasel jeho sémě do všech galaxií

Jako se dělí buňky, tak se on šíří všemi směry
Tvoří život mezi hvězdami
Cítím úctu, když se k němu připojuju
Když letí k nejjasnější hvězdě ze všech

Při pátrání po životě v černočerných oblohách
Jaký to pohled! Hleď!
Úsvit miliónů duší

Na smělém tažená v království stínů
Jaký to pohled! Hleď!
Úsvit miliónů duší

Skrze žhnoucí opar, jako radiační mlha
Můžu vidět tvoření nových planet
Byl jsem jakoby zasažen bleskem, když jsem viděl tu nádheru
A uvědomil si, jak malí skutečně jsme

Ooh, vidím věčnost
Letím na křídlech snů
Je to skutečnost nebo fantasie?
Co mě ještě čeká na konci téhle cesty?

"Připojuji se k Poutníkovi na jeho dlouhé cestě časem a prostorem, abych našel plnetu Zemi. Při mé cestě narážím na mnoho fantastických astronomických úkazů."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy