Texty písní Mat Kearney Young Love Chasing the Light

Chasing the Light

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Every bridge that keeps on burning
Every leaf that you keep on turning
Every road that you find uncertain
Pray for you now
Baby that you'll figure it out
As you keep
Chasing the light
Remember back when you slept on my floor
Blow up mattress down by the door
10 pounds heavier from wasted time
We didn't know we were way out of line
From the moment that you
popped out on the scene
Hard to know what you got or you're meant to be
Everything that you know goes flying
From Jonny O's coach to a gypsy bus island
Holding hands with people in life
Till they walk away saying no good byes
And you keep saying that you're running down a dream
But you don't know where it leads
As you keep chasing the light
Every bridge that keep on burning
Every leaf that you keep on turning
Every road that you find uncertain
Pray for you now
Baby that you'll figure it out
Every hope and dream that's dying
Every time that i see you crying
Every step that you keep on climbing
Pray for you now
Baby that you figure it out
As you keep
Chasing the light
Got the call that you sent out yesterday
40 lines and a fallout holiday
On my knees with the weight that was mine
Think about you when I'm driving at night
Familiar sounds and it takes me right back there
Bridge street and the beat in the summer air
Was it easier to watch you feet
And never deal with the hell that a young boy sees
Where liquor runs thicker than blood
On your own when push comes to shove
Before we had these mouths to feed
With innocent dreams... while you keep
Chasing the light
Every bridge that keep on burning
Every leaf that you keep on turning
Every road that you find uncertain
Pray for you now
Baby that you'll figure it out
Every hope and dream that's dying
Every time that I see you crying
Every step that you keep on climbing
Pray for you now
Baby that you figure it out
As you keep
Chasing the light
Remember hearing Dylan's first songs first
Remember writing down a train wreck verse
We were running down Franklin High School lights
Burning alive in a Chevrolet night
Remember driving out to Salton Sea
Dreaming bout all we thought we'd be
One way tickets into southern lights
Slammed the door and said goodbye, goodbye
Každý most, který jsi nechal hořet
Každý list, který jsi se nechal točit
Každá cesta, nad kterou jsi zaváhal
Modlí se za tebe
Ale ty na to přijdeš
Jak budeš pokračovat
V pronásledování světla
Vzpomínám, jak když jsi spal na mé podlaze
Vyhodili jsme matrace ven ze dveří
o 10 liber těžší z vyplýtvaného času
Nevěděli jsme, že jsme sešli z cesty
Od chvíle,
kdy jsi vyskočil na scénu
Těžké určit co máš a čím jsi chtěl být
Vše, co jsi věděl odlétá
Od trenéra Jonnyho na ostrov
Držící se za ruce s lidmi v životě
Dokud neodejdou pryč bez rozloučení
A ty stále nepřestáváš říkat, že utíkáš pryč ze snu

Ale nevíš, kam to vede
Tak, jako se honíš za světlem
Každý most, který jsi nechal hořet
Každý list, který jsi se nechal točit
Každá cesta, nad kterou jsi zaváhal
Modlí se za tebe
Ale ty na to přijdeš
Každá naděje a sen, co umírají
Pokaždé, když tě uvidím plakat
Každý krok, kde stále šplháš
Modlí se za tebe
Ale ty na to přijdeš
Jak budeš pokračovat
V pronásledování světla
Dostal jsi hovor, který jsi zavolal včera
40 řádků a prázdniny na spadnutí
Na má kolena s váhou, která je mi vlastní
Myslím na tebe, když řídím v noci
Povědomé zvuky mě vždy zavedou zpátky sem
Ulice na mostě a tlukot v letním vzduchu
Bylo snazší sledovat tvé nohy
A nikdy se nezadat s peklem, které mladý kluk vidí
Kde alkohol je proudí silněji než krev
Osamocení, když přijde na věc
Předtím než jsme měli ústa k pití
S nevinnými sny... zatímco pokračuješ
V pronásledování světla
Každý most, který jsi nechal hořet
Každý list, který jsi se nechal točit
Každá cesta, nad kterou jsi zaváhal
Modlí se za tebe
Ale ty na to přijdeš
Každá naděje a sen, co umírají
Pokaždé, když tě uvidím plakat
Každý krok, kde stále šplháš
Modlí se za tebe
Ale ty na to přijdeš
Jak budeš pokračovat
V pronásledování světla
Pamatuji, jak jsem slyšel Dylanovu písničku poprvé
Pamatuji, jak jsem psal, trénoval trochu poezie
Utíkali jsme kolem světel Franklinovy střední
Živě hořící v noci v Chevroletu
Pamatuji si řídit k Saltonskému moři
Zasněný v tom, co jsme všechno mohli být
Jednosměrná jízdenka do jižních světel
Zabouchnuté dveře a vyslovené sbohem, sbohem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy