Texty písní MATISYAHU Light One Day

One Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sometimes I lay
Under the moon
And thank God I'm breathing
Then I pray
Don't take me soon
Cause I'm here for a reason

[R]
Sometimes in my tears I drown
But I never let it get me down
So when negativity surrounds
I know some day it'll all turn around
Because
All my live I've been waiting for
I've been praying for
For the people to say
That we dont wanna fight no more
They'll be no more wars
And our children will play
One day [x6]

It's not about
Win or lose
Because we all lose
When they feed on the souls of the innocent
Blood drenched pavement
Keep on moving though the waters stay raging
In this maze you can lose your way (your way)
It might drive you crazy but dont let it faze you no way (no way)

[R]
Sometimes in my tears I drown
But I never let it get me down
So my negativity surrounds
I know some day it'll all turn around
Because
All my live I've been waiting for
I've been praying for
For the people to say
That we dont wanna fight no more
They'll be no more wars
And our children will play
One day [x6]

One day this all will change
Treat people the same
Stop with the violence
Down the the hate
One day we'll all be free
And proud to be
Under the same sun
Singing songs of freedom like
One day [x2] One day [2x]

All my live I've been waiting for
I've been praying for
For the people to say
That we don't wanna fight no more
They'll be no more wars
And our children will play
One day [x6]
Občas si lehnu
Pod měsíc
A děkuji Bohu za to, že dýchám
Potom se modlím
Neber si mě brzy
Protože jsem tady z nějakého důvodu

[R]
Občas se topím v slzách
Ale nikdy se jimi nenechám sklíčit
Takže když mě obklopí negativita
Vím, že jednoho dne všechno nabere nový směr
Protože
Celý život čekám
Modlím se za to
Aby lidé řekli
Že už více nechtějí bojovat
Už nebudou žádné války
A naše děti si budou hrát
Jednoho dne [x6]

Není to o tom
Vyhrát nebo prohrát
Protože všichni prohráváme
Když oni se živí dušemi nevinných
Krví promočená dlažba
Pokračujte, i když vody jsou rozbouřené
V tomto bludišti můžete ztratit svou cestu (cestu)
Může vás to přivádět k šílenství, ale nenechte se tím vyvést z míry (v žádném případě)

[R]
Občas se topím v slzách
Ale nikdy se jimi nenechám sklíčit
Takže když mě obklopí negativita
Vím, že jednoho dne všechno nabere nový směr
Protože
Celý život čekám
Modlím se za to
Aby lidé řekli
Že už více nechtějí bojovat
Už nebudou žádné války
A naše děti si budou hrát
Jednoho dne [x6]

Jeden den se tohle všechno změní
Zacházejte se všemi lidmi stejně
Zastavte násilí
Pryč s nenávistí
Jednoho dne budeme všichni svobodní
A hrdí na to, že jsme
Pod stejným sluncem
A budeme zpívat písně svobody jako
Jednoho dne [x2] Jednoho dne [2x]


[R]
Celý život čekám
Modlím se za to
Aby lidé řekli
Že už více nechtějí bojovat
Už nebudou žádné války
A naše děti si budou hrát
Jednoho dne [x6]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy