Texty písní Matt Cardle Set Fire To The Rain

Set Fire To The Rain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I let it fall, my heart
And as it fell, you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me
My hands, they were strong, but my knees were far too weak
To stand in your arms without falling to your feet

But there's a side to you that I never knew, never knew
All the things you'd say, they were never true, never true
And the games you'd play, you would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name

When laying with you I could stay there
Close my eyes, feel you here forever
You and me together, nothing is better

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
All the things you'd say, they were never true, never true
And the games you's play, you would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried

'Cause I heard it screaming out your name, your name
I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
'Cause I knew that that was the last time, the last time

Sometimes I wake up by the door
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we're already over
I can't help myself from looking for you

I set fire to the rain
Watched it pour as I touch your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name
I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
Oh, no
Let it burn, oh
Let it burn
Let it burn
Nechal jsem jej upadnout, mé srdce,
a když spadlo, vstala jsi, aby sis ho vyžádala.
Byla tma a já byl na konci,
dokud jsi nepolíbila mé rty a nezachránila mne.
Mé ruce jsou silné, ale má kolena byla příliš slabá,
nedokázal jsem stát v Tvém náručí aniž bych Ti spadl k nohám.

Ale je tvoje stránka, o které jsem nikdy, nikdy nevěděl.
Všechno, co jsi řekla, nebyla nikdy, nikdy pravda.
A hry, které hraješ, vždycky, vždycky vyhráváš.

Ale já jsem založil oheň v dešti,
sledoval jsem jak stéká v místech kde jsem se dotýkal Tvého obličeje.
Oheň hořel a já plakal,
protože jsem zaslechl, že křičel Tvé jméno, Tvé jméno.

Když ležím vedle tebe, mohl bych zůstat,
zavřít oči a citít, že jsi tady navždy,
Ty a já spolu - nic není lepší!

Ale je tvoje stránka, o které jsem nikdy, nikdy nevěděl.
Všechno, co jsi řekla, nebyla nikdy, nikdy pravda.
A hry, které hraješ, vždycky, vždycky vyhráváš.

Ale já jsem založil oheň v dešti,
sledoval jsem jak stéká v místech kde jsem se dotýkal Tvého obličeje.
Oheň hořel a já plakal,

protože jsem zaslechl, že křičel Tvé jméno, Tvé jméno.
Založil jsem oheň v dešti
a vrhl jsem nás do plamenů,
Když jsme padali, něco zemřelo
a já věděla, že to bylo naposledy, naposledy...

Občas se probudím u dveří.
To srdce, které jsi zachytila, tu na tebe dál musí čekat
i teď, když je všemu konec.
Nemůžu si pomoct, stále Tě hledám.

Založil jsem oheň v dešti.
Sledoval jsem jak stéká v místech, kde jsem se dotýkal Tvého obličeje.
Oheň hořel a já plakal,
protože jsem zaslechl, že křičel Tvé jméno, Tvé jméno.
Založila jsem oheň v dešti
a vrhl jsem nás do plamenů,
Když jsme padali, něco zemřelo
a já věděla, že to bylo naposledy, naposledy...
Ach ne,
nech jej hořet.
Nech jej hořet.
Nech jej hořet...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy