Texty písní Matty B Raps MattyBRapsComing Home

MattyBRapsComing Home

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm coming home - I'm coming home
Tell the world I'm coming home
Let the rain wash away
I'll the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
and they've forgiven my mistakes
I'm coming home - I'm coming home
Tell the world that I'm coming.......

Back where I belong
It's never felt so right
So I had to take this song
and drop it MattyB style

Feelin' the joy of living my dream
We've come a long way together
But I don't want you for a second to think this is all about me...
But if you see me out....

Now you might catch me in my purple hat
Yellow shirt chillin with my blue jeans on
Fresh pair of nikes and a beat that I be groovin' on
(I got my) shades? check - games? check
'Bout to take the next jet
West ta LAX - 'cause they know I make the beats sweat
Flow sweeter than honey and I'm handling this bee's nest (business)
Call me Matty (what) - said I'm handling my "B's-ness" (business)
Haters wanna break me wanna say that I won't the next...
What they do not realize is I ain't even got seated yet
This ain't even rappin 'cause I ain't even said "chyeah" yet
'Erbody's gotta know I'm growin' chyeah pet
First you take your time and create something colossal cool
Then you add apostrophe and do the "I'm Possible" (impossible)

Another chance for me to show it (show it)
Tell mom and Sarah Gracie (my sister) I'll be back before they know it (know it)
Easy to write the wrongs when you're a poet
So you gotta know first where you goin'... said

I'm coming home - I'm coming home
Tell the world I'm coming home
Let the rain wash away
I'll the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
and they've forgiven my mistakes
I'm coming home - I'm coming home
Tell the world that I'm coming...


You might be smaller than your competition - all the more reason ta press
Forward for things in life that stay out there for you to get
Shape, size, color... they don't matter to a beating chest
Maybe black and blue - but your character still pumpin' red
This life's what I make it - it's my movie... so you're bound to see
Me taking my chances sharing all these many sounds in me
If I take potential and i water it with "I Believe"
I will grow a harvest where I blossom my reality
Give the world a diamond and forever it will not be pleased
People wanna tell ya that you're living in a fantasy but
Dream on dream on - that's what Steven Tyler said
Dream 'till your dreams got ya flyin' like a fighter jet

Another chance for me to show it (show it)
Tell mom and little sarah gracie I'll be back before they know it
Easy to write the wrongs when you're a poet
So you gotta know first where you goin'... said

I'm coming home - I'm coming home
Tell the world I'm coming home
let the rain wash away
I'll the pain of yesterday
I know my kingdom awaits
and they've forgiven my mistakes
I'm coming home - I'm coming home
tell the world that I'm coming.
Vracím se domů - vracím se domů
Řekni světu vracím se domů
Nech déšť smyje
Budu bolest včera
Vím, že můj říše čeká
a že jsem odpustil své chyby
Vracím se domů - vracím se domů
Řekni světu, že už jdu .......

Zpět kam patřím
Je to nikdy necítil tak dobře
Tak jsem musel vzít tuto píseň
a přetáhněte ji MattyB styl

Feelin 'radost žít svůj sen
Ušli jsme dlouhou cestu společně
Ale já nechci, abys za sekundu, že je to všechno o mě ...
Ale pokud vidíte mě ....

Nyní můžete chytit mě v mém fialové klobouku
Žluté tričko Chillin s mými modré džíny na
Čerstvé pár Nike a porazit, že jsem se groovin "na
(Já mám) odstíny? check - hry? zkontrolovat
'Bout přijmout další letadlo
West ta LAX - protože vědí, že dělat obchůzky pot
Flow sladší než med a já manipulaci tohoto včelí hnízdo (business)
Zavolej mi Matty (co) - řekl jsem manipulaci můj "B's-ství" (business)
Haters chci přestávka mi chce říci, že nebudu další ...
Co oni si neuvědomují, je, že jsem se ani dostal sedět ještě
To není ani Rappin protože nejsem dokonce řekl, "chyeah" ještě
"Erbody je musím vědět, že jsem Growin" chyeah pet
Nejprve budete mít čas a vytvořit něco kolosální pohodě
Pak můžete přidat apostrof a dělat "Jsem Možná" (nemožné)

Další šance pro mě to ukázat (ukázat)
Řekni mámě a Sarah Gracie (moje sestra) Vrátím se, než oni to vědí (vím to)
Snadné napsat křivdy, když jsi básník
Takže musíš vědět jako první, kde jste jel '... řekl

Vracím se domů - vracím se domů
Řekni světu vracím se domů
Nech déšť smyje
Budu bolest včera
Vím, že můj říše čeká
a že jsem odpustil své chyby
Vracím se domů - vracím se domů
Řekni světu, že už jdu ...


Ty by mohly být menší, než vaše konkurence - o důvod víc ta stiskněte
Předejte k věci v životě, které zůstávají tam, abyste si
Tvar, velikost, barvu ... že nezáleží na bití hrudi
Možná černá a modrá - ale vaše postava stále červené Pumpin '
Tento život je to, co jsem, aby to - je to můj film ... takže jste povinni vidět
Me přičemž své šance sdílení všech těchto mnoho zvuků ve mně
Pokud vezmu potenciál a já zalévat s "I Believe"
Budu pěstovat úrodu, kde jsem květ svou realitu
Dejte světu diamant a navždy to nebude mít radost
Lidé chci říct ya, že žiješ ve snu, ale
Sen o snu na - to je to, co Steven Tyler řekl
Dream "do tvých snů má tě flyin" jako stíhačce

Další šance pro mě to ukázat (ukázat)
Řekni mámě a trochu sarah Gracie Vrátím se, než to vědí
Snadné napsat křivdy, když jsi básník
Takže musíš vědět jako první, kde jste jel '... řekl

Vracím se domů - vracím se domů
Řekni světu vracím se domů
ať déšť smyje
Budu bolest včera
Vím, že můj říše čeká
a že jsem odpustil své chyby
Vracím se domů - vracím se domů
řict svetlu ze du

Interpret

  • Interpret Matty B Raps
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy