Texty písní Megadeth Endgame The Hardest Part Of Letting Go...Sealed With ..

The Hardest Part Of Letting Go...Sealed With ..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're such a pretty face, radiant
I saw you across the room, I knew I had to have you
Thus started the chase, I knew I would do anything
To take your hand and make you mine

But I learnt long ago if you love someone
You have to let it go, let it go, let it go
The hardest part of letting go
Is saying goodbye, goodbye, goodbye

You severed away in a makeshift cell
Beneath the venomous moonlight
Why unleash my plan to watch you fail?
And why I am so afraid?

Go to sleep, my love
And taste my sweet revenge on your lips
Sealed with a kiss

I returned to the masquerade ball
I kneel the most if you're weeping
Stone by stone immured in the walls
Forever left for safe keeping

Go to sleep, my love
And taste my sweet revenge upon your lips
Sealed with a kiss

But I learnt long ago if you love someone
You have to let it go, let it go, let it go
The hardest part of letting go
Is saying goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, let it go
Máš celkom peknú tvár, žiarivú
Videl som ťa prechádzať miestnosťou, vedel som, že ťa musím mať
Tak sa začala naháňačka, vedel som, že by som urobil čokoľvek
Len aby som zobral tvoju ruku a bola by si moja

Ale už dávno som sa naučil, že keď niekoho miluješ
Musíš to nechať tak, nechať tak, nechať tak
Najťažšia časť opúšťania
Je vysloviť zbohom, zbohom, zbohom

Sme oddelení v dočasných celách
Pod jedovatým svitom mesiaca
Prečo sa rozpútal môj plán vidieť ťa prehrať?
A prečo sa tak bojím?

Choď spať, moja láska
A ochutnaj moju sladkú pomstu na tvojich perách
Spečatenú bozkom

Vrátil som sa na maškarný ples
Väčšinou kľačím, keď plačeš
Kameň na kameni v zamurovanej stene
Navždy oddaný sebaudržiavaniu

Choď spať, moja láska
A ochutnaj moju sladkú pomstu na tvojich perách
Spečatenú bozkom

Ale už dávno som sa naučil, že keď niekoho miluješ
Musíš to nechať tak, nechať tak, nechať tak
Najťažšia časť opúšťania
Je vysloviť zbohom, zbohom, zbohom
Zbohom, nechaj to tak
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy