Texty písní Megadeth Th1rt3en We The People

We The People

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Secret bureaucracy, it's just a lie
The devil's henchmen, in suit and tie
A sacred brotherhood; an ancient rite
Politicians and the double lives they hide

Violate your rights, no more equality
Surrender freedom, your Social Security
We, the people face unconstitutional lies
In greed we trust, in revolution we die

Our founding fathers are rolling in their graves
The land of liberty needs a regime change
Until you no longer know right from wrong
The constitution isn't worth the paper it's written on

Screams from the future, warn of calamity
The coming plagues of the new disease
The illuminati, one world currency
One world religion, one World everything
Tajná byrokracia, je to len lož
Stúpenci diabla, v oblekoch a kravatách
Posvätné bratstvo, staroveký obrad
Politici a dvojité životy, ktoré vedú

Porušovanie tvojich práv, už žiadna rovnosť
Vzdaj sa slobody, tvojej Verejnej Bezpečnosti
My, ľudia čelíme protiústavným klamstvám
Veríme chamtivosti, zomierame v revolúcii

Naši slávni otcovia sa otáčajú v hroboch
Krajina slobody potrebuje zmenu režimu
Až kým už nebudeš vedieť rozoznať dobré od zlého
Ústava nie je hodná toho, čo je napísané na papieri

Výkriky z budúcnosti, varovanie pred nešťastím
Prichádzajúce epidémie nových chorôb
Ilumináti, jedna svetová mena
Jedno svetové náboženstvo, všetko jeden svet
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy