Texty písní Megan and Liz Covers Better Than Revenge

Better Than Revenge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now go stand in the corner and think about what you did

The story starts when it was hot and it was summer and
I had it all, I had him right there where I wanted him
She came along, got him alone
And let's hear the applause, she took him faster than you could say 'sabotage'

I never saw it coming, wouldn't have suspected it
I underestimated just who I was dealing with
She had to know the pain was beating on me like a drum
She underestimated just who she was stealing from

Chorus:
She's not a saint and she's not what you think
She's an actress, whoa oa
She's better known for the things that she does on the mattress, whoa oa
Soon she's gonna find stealing other people's toys
on the playground won't make you many friends
She should keep in mind, she should keep in mind
There is nothing I do better than revenge

She looks at life like it's a party and she's on the list
She looks at me like I'm a trend and she's so over it
I think her ever-present frown is a little troubling
and she thinks I'm psycho cause I like to rhyme her name with things

But sophistication isn't what you wear or who you know
Or pushing people down to get you where you wanna go
They wouldn't teach you that in prep school so it's up to me
But no amount of vintage dresses gives you dignity

Chorus
She's not a saint and she's not what you think
She's an actress, whoa oa
She's better known for the things that she does on the mattress, whoa oa
Soon she's gonna find stealing other people's toys
on the playground won't make you many friends
She should keep in mind, she should keep in mind
There is nothing I do better than revenge

I'm just another thing for you to roll your eyes at honey
You might have him but haven't you heard
I'm just another thing for you to roll your eyes at honey
You might have him but I always get the last word
Whoa oa

Chorus
She's not a saint and she's not what you think
She's an actress, whoa oa
She's better known for the things that she does on the mattress, whoa oa
Soon she's gonna find stealing other people's toys
on the playground won't make you many friends
She should keep in mind, she should keep in mind
There is nothing I do better than revenge

Do you still feel like you know what you're doing
Cause I don't think you do
Oh, do you still feel like you know what you're doing
I don't think you do, don't think you do

Let's hear the applause, come on show me how much better you are
See you deserve some applause
Cause you're so much better
She took him faster than you could say 'sabotage'
Postav se do rohu a popřemýšlej o tom, cos udělala

Příběh začíná, když bylo horko a léto a
Já to měla všechno, měla jsem ho přesně tam, kde jsem ho chtěla
Ona prošla okolo, dostala ho sama
A poslechněme si potlesk, vzala ho rychleji, než bys řekl "sabotáž"

Neviděla jsem to přicházet, neměla jsem podezdřění
Podcenila jsem s kým mám tu čest
Musí vědět, že bolest do mě bila jako do bubnů
Ona podcenila jen toho, od kterého kradla

Ona není svatá a není to, co si myslíš
Ona je herečka, whoa oa
Ona je více obeznámena s věcmi, které dělá na matraci
Whoa oa
Brzy zjistí, že lidi, kteří kradou jiným lidem hračky
Si na hrišti nenajdou žádné kamarády
Měla by si to zapamatovat, měla by si to pamatovat
Není nic, co bych dělala líp než pomstu

V životě vypadá, jako že je party a ona je na seznamu
Mě přidapá, že já jsem trend a ona je tak přes něj
Myslím, že její všude přítomný zamračený pohled je trochu znepokojující a ona si mýslí, že jsem blázen, protože ráda rýmuju její jméno s věcmi

Ale sofistikace není o tom, co máš na sobě nebo koho znáš
Nebo shazování lidí, aby ses dostala, kam chceš jít
Nenaučí tě to v přípravce, takže je to na mě
Ale žádné množství špičkových šatů ti nedá důstojnost

Ona není svatá a není to, co si myslíš
Ona je herečka, whoa oa
Ona je více obeznámena s věcmi, které dělá na matraci
Whoa oa
Brzy zjistí, že lidi, kteří kradou jiným lidem hračky
Si na hrišti nenajdou žádné kamarády
Měla by si to zapamatovat, měla by si to pamatovat
Není nic, co bych dělala líp než pomstu

Já jsem pro tebe pouze další věc, na kterou můžeš koulet očima z medu
Možná ho máš, ale copak jsi neslyšela
Já jsem pro tebe pouze další věc, na kterou můžeš koulet očima z medu
Možná ho máš, ale já má vždycky poslední slovo
Whoa oa

Ona není svatá a není to, co si myslíš
Ona je herečka, whoa oa
Ona je více obeznámena s věcmi, které dělá na matraci
Whoa oa
Brzy zjistí, že lidi, kteří kradou jiným lidem hračky
Si na hrišti nenajdou žádné kamarády
Měla by si to zapamatovat, měla by si to pamatovat
Není nic, co bych dělala líp než pomstu

Pořád se cítíš, jakože víš, co děláš
Protože já si nemyslím, že jo
Oh, pořád se cítíš, jakože víš, co děláš
Já si nemyslím, že jo, já si nemyslím, že jo

Poslechněme si potlesk, pojď a ukaž, o kolik si lepší
Podívejme se, jestli si vůbec nějaký potlesk zasloužíš
Protože jsi o tolik lepší
Vzala ho rychleji, než bys řekl "sabotáž"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy