Texty písní Megan and Liz Covers Hummingbird Heartbeat

Hummingbird Heartbeat

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You make me feel like I'm losing my virginity
The first time and the time when you touchin' me,
I make you bloom like the flower that you never seen.
Under the sun we are one buzzin energy.

Let's party (?) to create (affinitry ?)
This evolution with you comes naturally.
Some call it signs
Signs
We call it chemistry
This is the story of the birds and the bees.

Even the seasons change
I want it to stay the same.

You give me that...
Hummingbird Heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

Flown a million miles just to find the magic seed
Oh I would flower with the power that bring light to me.
Your so exotic, my whole body fluttering
Constantly craving for a taste of your sticky sweet

Always on the brink of a heart attack
You can be alive and keep me coming back
I see the sun rise in your eyes
Your eyes
You gotta future full of blue skies
Blue skies

Even the seasons change
I want it to stay the same.

You give me that...
Hummingbird Heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

You love me, you love me never love me not
Not
Oh no
When we are in perfect harmony
You make me so right toward your (sip of me).

Oh your wings could make me fly.
The taste of your honey is so sweet
When you give me the Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

Hummingbird Heartbeat
Spread my wings and make me fly
The taste of your honey is so sweet
When you give me the Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat

Hummingbird Heartbeat
Hey Yeah
Hummingbird Heartbeat
Hey Yeah
Hummingbird Heartbeat
Hummingbird Heartbeat
Vyvoláváš ve mně pocit jako bych ztratila své panenství
Poprvé a čas, kdy se mě dotýkáš
Dělám tě rozkvetlým jako květinu, kterou si nikdy neviděl
Pod sluncem jsme jedna bzučící energie

Vzhůru na party (?) Vytvořit (vztah?)
Tenhle vývoj s tebou jde přirozeně
Někteří to nazývají znameními
Znameními
My to nazýváme chemií
Toto je příběh ptáků a včel

Dokonce období se změní
Chci, aby to zůstalo stejné

Dej mi, ten..
Kolibříčí tlukot srdce
Roztáhni mé křídla a přinuť letět
Tvá chuť miláčku je tak sladká
Když mi dáváš Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Letěl milion mil jen, aby našel kouzelné semínko
Ó chtěla bych květinu se sílou, která by mi přinesla světlo
Jsi tak exotický, moje celé tělo se třepetá
Neustálá touha po tvé lepkavé sladké chuti

Vždy na pokraji infarktu
Můžeš být naživu a vrátit se ke mně
Vidím východ slunce v tvých očích
Tvých očích
Máš budoucnost plnou modrého nebe
Modrého nebe

Dokonce období se změní
Chci, aby to zůstalo stejné

Dej mi, ten..
Kolibříčí tlukot srdce
Roztáhni mé křídla a přinuť letět
Tvá chuť miláčku je tak sladká
Když mi dáváš Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Miluješ mě, miluješ mě nikdy nepřestaneš
Nepřestaneš
Ó ne
Když jsme v dokonalém souladu
Děláš mě tou pravou pro tebe (usrkni mě)

Ó tvá křídla by mě mohly přinutit létat
Tvá chuť miláčku je tak sladká
Když mi dáváš Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Kolibříčí tlukot srdce
Roztáhni mé křídla a přinuť letět
Tvá chuť miláčku je tak sladká
Když mi dáváš Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce

Kolibřičí tlukot srdce
Hej jo
Kolibřičí tlukot srdce
Hej jo
Kolibřičí tlukot srdce
Kolibřičí tlukot srdce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy