Texty písní Megan and Liz Covers Last Kiss ft. Boyce Avenue

Last Kiss ft. Boyce Avenue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I still remember the look on your face
Lit through the darkness at 1:58
The words that you whispered for just us to know
You told me you loved me
So why did you go away
Away

I do recall now, the smell of the rain
Fresh on the pavement
I ran off the plane
That July ninth, the beat of your heart
It jumps through your shirt
I can still feel your arms

But now I'll go, sit on the floor
Wearing your clothes
All that I know is I don't know
How to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips

I do remember the swing of your step
The life of the party, you're showing off again
And I'd roll my eyes and then you'd pull me in
I'm not much for dancing, but for you I did
Because I love your handshake, me and my father
I love how you walk with your hands in your pockets
How you'd kiss me when I was in the middle of saying something
There's not a day I don't miss those rude interruptions

And I'll go sit on the floor
Wearing your clothes
All that I know is I don't know
How to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips

So I'll watch your life in pictures like I used to watch you sleep
And I feel you forget me like I used to feel you breathe
And I'll keep up with our old friends
Just to ask them how you are
Hope it's nice where you are

And I hope the sun shines and it's a beautiful day
And something reminds you you wish you had stayed
You can plan for a change in the weather and time
But I never planned on you changing your mind

So I'll go, sit on the floor wearing your clothes
All that I know is I don't know how to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips
Just like our last kiss
Forever the name on my lips
Forever the name on my lips
Just like our last
Pořád si pamatuju ten výraz tvého obličeje.
Osvítil temnotu v 1:58.
Ta slova, která jsi šeptal, abychom je znali jen my.
Řekl jsi, že mě miluješ.
Tak proč jsi odešel?
Pryč.

Vzpomínám na vůni deště,
čerstvého na chodníku.
Utekla jsem z letadla
toho devátého července, tlukot tvého srdce
Skákalo ti skrz košili.
Pořád cítím tvé ruce.

Ale teď půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.

Pamatuju si rytmus tvého kroku.
Oslavný život, kterým se zase chlubíš.
A já bych dala oči vsloup a pak bys mě sevřel.
Nejsem moc na tancování, ale kvůli tobě ano.
Protože miluju tvůj stisk ruky, setkání s mým otcem.
Miluju, jak chodíš s rukama v kapsách.
Jak bys mě políbil, když jsem ti chtěla něco říct.
Není dne, kdy by se mi nestýskalo po těchto nevychovaných přerušeních.

A půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.

Tak budu sledovat tvůj život v obrázcích, jako jsem se dívávala jak spíš.
A cítím, jak na mě zapomínáš, jako jsem cítila tvůj dech.
A budu v kontaktu s našimi starými přáteli,
jen abych se jich zeptala, jak se ti daří.
Doufám, že je hezky tam, kde jsi.

A doufám, že slunce svítí a je krásný den.
A něco ti připomene, že by sis přál tehdy zůstat.
Můžeš si naplánovat změnu počasí a času,
ale já nikdy neplánovala, že bys změnil svůj názor.

Tak půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.
Přesně jako náš poslední polibek.
Navždy to jméno na mých rtech.
Navždy to jméno na mých rtech.
Přesně jako náš poslední
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy