Texty písní Megan and Liz Original Songs Rest of You

Rest of You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was about 10 minutes
Before dusk crept in
Just another night with me and all my friends

Yeah, Yeah

I was sittin' by the water
When you first walked by
Ooh you caught my eye
And I wondered why
I knew your smile and
I knew your name
My mind was going crazy and you're all to blame

I wanna know the rest, the rest of you
The worst and best of you
The deepest parts the beat of your heart
This is where it starts
I wanna know the rest, the rest of you
(rest, rest, rest, of you wanna know the rest of you, ooh)

We've been sittin' by the water
Every night since then
Ooh we've been divin' in
With you there's just no end
Under the stars boy I've come this far,
I wanna keep finding' out who you are

I wanna know the rest, the rest of you
The worst and best of you
The deepest parts the beat of your heart
This is where it starts
I wanna know the rest, the rest of you
(rest, rest, rest, of you wanna know the rest of you, ooh)

Days turn to weeks turn to you always here
After all of this time to me, it's finally clear

Now I know the rest, the rest of you
The worst and best of you
The deepest parts the beat of your heart
Everything you are
Now I know the rest, the rest of you
(rest, rest, rest, of you now I know the rest of you, ooh) x3 Now I know the rest of you
Bylo asi 10 minut
Před setměním,když se vloudila
Jen další noc se mnou a všemi mými přáteli

Jo,jo

Seděla jsem u vody
Když si poprvé okolo mě prošel
Ooh zachytil jsi můj pohled
A já se divila, proč
Věděl jsem, jaký je tvůj úsměv a
Věděl jsem, jaké je tvé jméno
Moje mysl se zbláznila, a ty si za to mohl

Chci vědět, zbytek, zbytek o tobě
To nejhorší a nejlepší o tobě
Nejhlubší části, tlukot tvého srdce
To je to místo, kde to začíná
Chci vědět, zbytek, zbytek o tobě
(Zbytek, zbytek, zbytek, budu o tobě chtít vědět víc,
ooh)

Seděli jsme u vody
Každou noc od té doby
Ooh co jsme se v ní potápěli
S tebou to nemá konce
Pod hvězdami jsme tak daleko,
Chci,najít odpověď na to kdo jsi

Chci vědět, zbytek, zbytek o tobě
To nejhorší a nejlepší o tobě
Nejhlubší části, tlukot tvého srdce
To je to místo, kde to začíná
Chci vědět, zbytek, zbytek o tobě
(Zbytek, zbytek, zbytek, budu o tobě chtít vědět víc,
ooh)

Dny se obrátí v týdny a týdny v tebe vždy tady
Po celou tuto dobu se mi zdá, že je to konečně jasné

Teď už vím, zbytek, zbytek o tobě
To nejhorší a nejlepší o tobě
Nejhlubší části,tlukot tvého srdce
Vše, co jsi
Teď už vím, zbytek, zbytek o tobě
(Zbytek, zbytek, zbytek, o tobě, teď už vím,to ostatná, OOH) x3
Teď už vím, to ostatní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy