Texty písní Michael Jackson Dangerous (Unreleased Bonus Disc) For all time

For all time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sun comes up on this new morning
Shifting shadows, a songbird sings
And if these words couldn't keep you happy
I'd do anything

And if you feel alone, I'll be your shoulder
With a tender touch, you know so well
Somebody once said, it's the soul that matters
Baby who can really tell, when two hearts belong so well?

And maybe the walls will tumble
And the sun may refuse to shine
But when I say, "I love you"
Baby you gotta know
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time

Moon shines down on this good evening
One warm kiss in the cold night air
For this good love i'm recieving
I'd go anywhere
Just as long as you were there

And maybe the walls will tumble
And the sun may refuse to shine
When I say, "I love you"
Baby you gotta know
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time

Oh, then on these quiet days
Where souls embrace
So silently
Oh, the rain may wash away
All these words that young lovers say

And maybe the walls will crumble
And the sun may refuse to shine
But when I say, "I need you"
Baby you gotta know
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time
Say that you'll never go
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time
Baby you gotta know
That's for all time
Slunce vychází v tohle nové ráno
Pohybující se stíny a zpěv ptáků
A jestli tě tahle slova neudělaly šťastnou
Udělal bych cokliv

A jestli se cítíš sama, budu tvé rámě
s něžným dotykem, který dobře znáš
Někdo jednou řekl, to je duše, na které záleží
Děvče, kdo může opravdu říct, když dvě srdce patří k sobě?

A možná se zřítí zdi
A slunce se odmítne zářit
Ale když říkám "miluju tě"
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád

Měsíc září v tento krásný večer
Jeden horký polibek ve studem nočním vzduchu
Pro tuhle lásku, kterou mám
Bych šel kamkoliv
Pokud bys tam byla

A možná se zřítí zdi
A slunce se odmítne zářit
Ale když říkám "miluju tě"
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád

Oh, po těchto klidných dnech
Kde se duše objímají
Tak tiše
Oh, déšť může smýt
Všechna tahle slova, která mladí milenci říkají

A možná se zřítí zdi
A slunce odmítne zářit
Ale když říkám "potřebuju tě"
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Řekni, že nikdy neodejdeš
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Děvče musíš vědět
Je to napořád
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy