Texty písní Mirek Černý Chlap Zuzanka Desiderata

Desiderata

Skrýt překlad písně ›

Desira,
Desiderata,
Desira,
Desiderata:

Buď pozorný a klidný,
nenech se zachvátit shonem, který Tě obklopuje,
stále měj na paměti, jaký by tu mohl být klid.
A pokud to jenom trochu jde, aniž by ses musel přemáhat,
udržuj s každým co nejlepší vztah.
Své názory vyslovuj jasně a klidně,
a naslouchej ostatním.
I největším nevzdělancům a hlupákům.
I oni vědí své.
Vyhýbej se hlučným, agresivním lidem.
Jsou takoví jenom proto,
že nedokáží to, co by dokázat chtěli.
Když se budeš srovnávat s ostatními,
můžeš se často cítit jako ztracený,
protože vždycky, vždycky tady budou mnohem výraznější lidé,
než jsi Ty.

Vždyť otcem Tvým
je svět vesmíru!
A stejně jak strom nebo pes
máš stejné právo tu být!
A jestli to víš
nebo to netušíš,
tak věz, že nejsi sám,
a že vesmír o Tobě ví!

Raduj se ze svých úspěchů, i ze svých plánů.
A neustále dbej, aby Tvoje dnešní cesta vedla dál,
než cesta včerejší.
Ať se to zdá jakkoli přízemní,
právě v tom spočívá skutečné bohatství,
které roztáčí kolo štěstí v neustále míjejícím čase.
Věnuj se pečlivě své práci,
protože svět je plný úskoků a nebezpečí.
Ale dávej pozor,
aby Tě Tvá obezřetnost nezaslepila.
Spousta lidí míří k vysokým cílům
a každý den je plný hrdinství.
Buď vždy sám sebou,
ale dávej pozor, aby Tě neoslepilo sebeuspokojení.
Nebuď nikdy cynický ve své lásce,
vždyť zrcadlem starostí a rozčarování je právě láska,
jediná, stále zelená jako jarní tráva.
S klidem v duši přijímej soud přibývajících let,
a stále udržuj ve své paměti vzpomínky z mládí.
Síla jejich prožitků Tě ochrání před náhlým neúspěchem.
A nikdy se netrap falešnými představami.
Spousta strachu se rodí právě díky planým iluzím.

Vždyť otcem Tvým
je svět vesmíru!
A stejně jak strom nebo pes
máš stejné právo tu být!
A jestli to víš
nebo to netušíš,
tak věz, že nejsi sám,
a že vesmír o Tobě ví!

A proto žij k klidu Božím, ať děláš cokoli.
Při jakémkoli snažení i odpočinku, v hlučném zmatku života
dbej o klid a mír své duše.
I v záplavě hříchu a ztracených snů
je náš svět stále krásný.
Buď k němu něžný,
a snaž se být šťastný!

Vždyť otcem Tvým
je svět vesmíru!
A stejně jak strom nebo pes
máš stejné právo tu být!
A jestli to víš
nebo to netušíš,
tak věz, že nejsi sám,
a že vesmír o Tobě ví!
Vždyť otcem Tvým
je svět vesmíru!
A stejně jak strom nebo pes
máš stejné právo tu být!
A jestli to víš
nebo to netušíš,
tak věz, že nejsi sám,
a že vesmír o Tobě ví!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy