Texty písní Modern Talking Let's Talk About Love Heaven Will Know

Heaven Will Know

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I'm down, feeling blue
I close my eyes, oh just to be with you
I'm a dreamer and you know
You're my woman and I'll never go
God put an angel here on earth
Who gave me more than all I'm worth
You're my angel in the night
In the darkness you're the light

Heaven will know, oh heaven will know
My love will grow baby
Heaven will know
That I need you so
I can't say : goodbye lady

Heaven will know
That I'll never let go
And I'm stay untill my heart stand still
No matter what baby
Feel what you want
Heaven sent me an angel
Heaven sent me a star

Don't let me down
Take my hand
Now and forever be my friend
Take my love and heart tonight
You're a woman till the morning light
I cry the tears I've never shown
An empty house I call my home
You're my angel in the night
In the darkness you're the light

And it's more than a passing face
And it's more than a few nice days
And it's more than I'll ever know
And I never be alone
Když jsem na dně, cítím se mizerně,
zavřu oči, ou, abych byl s tebou,
Jsem snílek a ty víš,
Jsi má žena a já nikdy neodejdu,
Bůh umístil anděla sem na Zemi,
který mi dává více, než všechno mé bohatství.
Ty jsi můj anděl noci,
V temnotě jsi Ty to světlo.

Oblaka budou vědět, ou, oblaka budou vědět,
Má láska bude růst, bejby,
Oblaka budou znát,
že já Tě tak moc potřebuji,
že nemohu říct: sbohem dámo.

Oblaka budou znát,
že já nikdy neodejdu
a zůstávám, dokud nebude mé srdce v klidu,
Bez ohledu na to, bejby,
co cítím, co chceš.
Nebe mi poslalo anděla,
nebe mi poslalo hvězdu.

Nenech mě ve splínu,
chytni mou ruku,
teď a navždy buď můj přítel,
ber mou lásku a srdce dnes večer,
jsi žena až do svítání,
Roním slzy, které jsem nikdy neukázal,
Prázdný dům nazývám svým domovem,
Jsi můj anděl noci,
V temnotě jsi Ty to světlo.

A je to více než jen míjející obličej,
A je to více než několik málo pěkných dní,
A je to více než budu kdy vědět
A nikdy nebudu sám.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy