Texty písní Moonspell Darkness And Hope Ghostsong

Ghostsong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Outside the mythic Rains
let us know we are not insane
blood debts still to be paid
(instead) we celebrate the Stranger

Inside the mythic Pains are played
blood doubts are asked again
beware the answers you can not tame
(might) take you too far away

Say what you are
Come here to haunt you
Say what you will
I am going haunt you
And protect you
I am going hurt you

And if we survive this dawn
we wish we'd see the Day
die to comeback a single time
that face in the window
is never the same

Say what you are
Come here to haunt you
Say what you will
I am going haunt you
And protect you
I am going hurt you
Venku z mýtických Dešťů
dovol nám vědět, že nejsme šílení
krev stále dluží nám
(zatímco) my oslavujeme Cizince

Uvnitř mýtické Bolesti si hrajeme
krev váhavě se znovu ptá
bojíme se odpovědí, jež nezkrotíme
(měli) bychom vás odvést daeko

Pověz, kdo jsi
Přicházím tě strašit
Pověz, čím budeš
Přijdu tě strašit
A chránit tě
Zraním tě

Když přežijeme tento úsvit
přejeme si spatřit Den
zemřít, abychom se jednou vrátili
ta tvář v okně
nikdy není stejná

Pověz, kdo jsi
Přicházím tě strašit
Pověz, čím budeš
Přijdu tě strašit
A chránit tě
Zraním tě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy