Texty písní Muzikál Golem Stvoření Golema

Stvoření Golema

Skrýt překlad písně ›

JACOB+SAMUEL- Ve strachu, že v ghettu nás jednou zabijí

když to vezmeme kolem a kolem

voláme na pomoc odvěkou magii

jediná šance je oživlý Golem!

RABÍN LÖW- JEN OBŘAD, KTERÝ JE PŘESNĚ DOKONÁN,

ZARUČÍ VLASTNOSTI,

KVŮLI KTERÝM JE GOLEM

NA SVĚT POVOLÁN!

STUDENTE JACOBE JEKUSELO THEINE!

JSI K OBŘADU PEČLIVĚ PŘICHYSTÁN?

JACOB- UČIL JSEM SE DENNĚ!

RABÍN LÖW- STUDENTE SAMUELI ŠALUME!

JSI K OBŘADU PEČLIVĚ PŘICHYSTÁN?

SAMUEL- JSEM NA TOM STEJNĚ!

RABÍN LÖW- OPAKUJTE PŘESNĚ!

Wa-jijcer ha-šem et ha-adam

afar min ha-adama

JACOB+SAMUEL- Wa-jijcer ha-šem er ha-adam

afar min ha-adama

RABÍN LÖW- OPAKUJTE STŘÍDAVĚ!

POSLOUŠEN BUDEŠ ROZKAZŮ

SVÉHO STVOŘITELE!

JACOB- POSLUŠEN BUDEŠ ROZKAZŮ

SVÉHO ŽIVITELE…

SAMUEL- …STVOŘITELE

RABÍN LÖW- ŽÁDNÉ SLOVO NEOPUSTÍ NIKDY TVÁ ÚSTA!

SAMUEL- ŽÁDNÉ SLOVO NEODPUSTÍ NIDKY TVÁ ÚSTA!

JACOB- …NEDOPUSTÍ!!! VLASTNĚ-NEOPUSTÍ...

SAMUEL+JACOB- …NIKDY TVÁ ÚSTA!

RABÍN LÖW- VEZMEŠ NA SEBE PODOBU ČLOVĚKA!

JACOB- KTERÉHO?

RABÍN LÖW- JAKÉHOKOLIV!!!

DLE URČENÍ SVÉHO STVOŘITELE!!!

RADŠI JEN POSLOUCHEJTE!

wa-jijcer ha-šem et ha-adam afar min ha-adama

qaijfah be-afaw nišmat chajim

wajhi ha-adam la-nefeš chaja!!!

GOLEME!!!

ROZUMÍŠ???

ZAPOVĚZEN JE TI CIT!

Interpret

  • Interpret Muzikál Golem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy